Quyidagi sxema asosida X va Y moddalarni aniqlang: К.....-fl0.» KOH -


18. (v5-115-9) Quyidagi sxema asosida X va Y moddalarni aniqlang: К.....-fl0.» KOH - ^ > X -> Y —KN02: 1) K20; 2) KCI; 3) KN03; 4) K2S04. A) 3,4 B)1,3
C) 1, 2
D) 1, 4
E) 2, 3

:


: Kimyo
: 58. Anorganik birikmalarning sinflari orasidagi genetik bog'lanish

"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,