Toza CaC03 tuzi termik parchalanganda mahsulot unumi 80% bolsa, хСаСОэ


65. (v17-114-16) Toza CaC03 tuzi termik parchalanganda mahsulot unumi 80% bolsa, хСаСОэ = уСаСОэ + + zCaO + xC02 ifodada x, y, z, x koeffitsiyentlarning eng kichik butun qiymatdagi nisbatlarini aniqlang. A) 5:2:3:3 B)4:1:3:3
C) 2:1:4:4
D) 5:1:4:4

:


: Kimyo
: 47. Reaksiya unumini hisoblashga doir masalalar anorganik moddalar uchun. Organik moddalar uchun: Reaksiya unumi hisoblashga doir masalalar organik moddalar uchun7 ... (112719)
5 ... (102845)
6 ... (96980)
11 ... (75869)
2018 ... (67212)
, ... (61855)
2018 ... (53843)
... (50841)
8 ... (42273)
4 ... (40534)

5 - ... (166414)
6 - ... (165845)
6 ... (136023)
4 - ... (133611)
5 - ... (130400)
7 - , ... (110673)
7 - ... (106286)
6 - ... (105617)
6 - ... (98203)
8 - , ... (96319)"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,