Xlorid kislotasining suvli eritmasidagi pOH = 14. Shu eritmadagi СГ io77. (v18-1-224) Xlorid kislotasining suvli eritmasidagi pOH = 14. Shu eritmadagi СГ ionlarining moiyar konsentratsiyasini aniqlang. A) 1 B)10-13 C)0,1
D) 13

:


: Kimyo
: 38. Suvning dissotsilanishi. Vodorod ko'rsatilkich. Muhitning pH qiymati

"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,