АГ3; 2) Na+; 3) SO;2 ; 4) SOf ; 5) OH".

A) 1,2,3

45. (v16-127-30.1,5 mol nisbatda alyuminiy sulfat va natriy karbonat eritmalari aralashtirildi. Hosil bolgan eritmada qavsi ionlar boladi? 1) АГ3; 2) Na+; 3) SO;2 ; 4) SOf ; 5) OH". A) 1,2,3 B) 2, 3 C)1,3, 4
D) 1, 2, 3, 5

:


: Kimyo
: 37. Kislota, asos va tuzlarning dissotsilanishi

"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,