Tuzning 20°C va 30°C dagi eruvchanlik koeffitsiyentlari 35 va 40 ga te58. (v16-111-24) Tuzning 20°C va 30°C dagi eruvchanlik koeffitsiyentlari 35 va 40 ga teng. 20°C li suvga 28 g tuz eritilib toyingan eritma olindi. Eritma temperaturasi 30°C gacha oshirildi va eritmada tuz eritilib toyintirildi. Olingan eritma 15°C gacha sovutilganda 8 g tuz chokmaga tushdi. Tuzning 15°C dagi eruvchanlik koeffitsiyentini aniqiang. A)30 B)12 C)18
D) 24

:


: Kimyo
: 33. Eruvchanlik7 ... (114893)
5 ... (104219)
6 ... (98376)
11 ... (76819)
2018 ... (67296)
, ... (61963)
2018 ... (53918)
... (50989)
8 ... (43089)
4 ... (41075)

5 - ... (167586)
6 - ... (167078)
6 ... (137354)
4 - ... (134460)
5 - ... (131590)
7 - , ... (111755)
7 - ... (107380)
6 - ... (106379)
6 - ... (99336)
8 - , ... (97066)"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,