Tuzning 10°C va 25°C dagi eruvchanlik koeffitsiyentlari 25 va 60 ga te56. (v15-126-27) Tuzning 10°C va 25°C dagi eruvchanlik koeffitsiyentlari 25 va 60 ga teng. 10°C li suvga 50 g tuz eritilib toyingan eritma olindi. Eritma temperaturasi 25°C gacha oshirildi va eritmada tuz eritilib toyintirildi. Olingan eritma 4°C gacha sovitilganda 96 g tuz chokmaga tushdi. Tuzning 4°C dagi eruvchanlik koeffitsiyentini aniqiang. A) 12 B)18 C)24
D) 32

:


: Kimyo
: 33. Eruvchanlik7 ... (114766)
5 ... (104150)
6 ... (98273)
11 ... (76767)
2018 ... (67278)
, ... (61952)
2018 ... (53898)
... (50960)
8 ... (42985)
4 ... (41029)

5 - ... (167495)
6 - ... (166979)
6 ... (137270)
4 - ... (134374)
5 - ... (131536)
7 - , ... (111647)
7 - ... (107294)
6 - ... (106328)
6 - ... (99281)
8 - , ... (97001)"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,