Matematika onlayn darslari

Onlayn darslarning to'liq ro'yxati.

1 sinf

№ урока Тема
1 Mustaqillik kuni. 20 daqiqa 37 soniya
2 Narsalarning o'zaro joylashuvi ustida, ostida, ichida, orasida 20 daqiqa 1 soniya
3 Narsalarning o'zaro joylashuvi 16 daqiqa 7 soniya
4 Narsalarning o'zaro joylashuvi o'ngda, chapda 16 daqiqa 52 soniya
5 Narsalarni taqqoslash uzun-qisqa, keng-tor, baland-past, uzunroq-qisqaroq, balandroq-pastroq, kengroq 15 daqiqa 51 soniya
6 Narsalarni taqqoslash yo'g'on-ingichka, qalin-yupqa, qalinroq, yogonroq, ingichkaroq 13 daqiqa 22 soniya
7 Narsalarni taqqoslash ogir-yengil, ogirroq-yengilroq 13 daqiqa 19 soniya
8 Narsalarni taqqoslash rangi, shakli bo'yicha 18 daqiqa 32 soniya
9 Narsalarni xossalari bo'yicha to'plamlarga ajratish 12 daqiqa 56 soniya
10 1 dan 10 gacha bolgan sonlar. 18 daqiqa 42 soniya
11 1 dan 10 gachabo'lgan sonlarni oqilishi va yozilishi. 1 soni 19 daqiqa 31 soniya
12 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning o'qilishi va yozilishi. 3 soni 18 daqiqa 52 soniya
13 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning o'qilishi va yozilishi. 2 soni 11 daqiqa 15 soniya
14 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning o'qilishi va yozilishi. 5 soni 20 daqiqa 8 soniya
15 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning o'qilishi va yozilishi. 6 soni 10 daqiqa 41 soniya
16 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning o'qilishi va yozilishi. 7 soni 13 daqiqa 36 soniya
17 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni oqilishi va yozilishi. 8 soni 18 daqiqa 32 soniya
18 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni oqilishi va yozilishi. 9 soni 16 daqiqa 39 soniya
19 0 soni 13 daqiqa 19 soniya
20 0 soni 13 daqiqa 56 soniya
21 10 soni 2-dars 14 daqiqa 51 soniya
22 Juft va toq sonlar 14 daqiqa 34 soniya
23 "+", "-", "=" belgilari 15 daqiqa 32 soniya
24 "+", "-", "=" belgilari 13 daqiqa 7 soniya
25 "+", "-", "=" belgilari mustahkamlash 14 daqiqa 34 soniya
26 To'plamlarni taqqoslash ,,ko'p, ,,kam", ,,teng" 11 daqiqa 23 soniya
27 1 dan 10 gacha bolgan sonlarni taqqoslash 13 daqiqa 19 soniya
28 Hafta Hafta kunlari 13 daqiqa 19 soniya
29 10 ichida qoshish va ayirish. qo'shish amalining tarkibiy qismlari 13 daqiqa 19 soniya
30 Ayirish amallarining tarkibiy qismlari 13 daqiqa 19 soniya
31 10 ichida ayirish 13 daqiqa 56 soniya
32 10 ichida ayirish 10 daqiqa 18 soniya
33 10 ichida qo'shish va ayirish 12 daqiqa 56 soniya
34 10 ichida qo'shish va ayirish mustahkamlash 15 daqiqa 22 soniya
35 Sonni bir necha birlikka orttirish va kamaytirish 13 daqiqa 59 soniya
36 “…ta orttirish” va “…ta kamaytirish” tushunchalari 17 daqiqa 7 soniya
37 Nol ishtirokida qoshish va ayirish 20 daqiqa 27 soniya
38 Nol ishtirokida qoshish va ayirish 20 daqiqa 27 soniya
39 Qoshishning orin almashtirish xossasi 16 daqiqa 58 soniya
40 Qoshishning orin almashtirish xossasi 12 daqiqa 11 soniya
41 Nuqta. To’g’ri chiziq. Nur. Kesma. Siniq chiziq va egri chiziq. 14 daqiqa 46 soniya
42 Narsalarning uzunligini o'lchash 8 daqiqa 37 soniya
43 Narsalarning uzunligi 7 daqiqa 54 soniya
44 O'tilgan mavzuni mustahkamlash 10 daqiqa 22 soniya
45 Burchak turlari 13 daqiqa 23 soniya
46 Uchburchak va uning elementlari 11 daqiqa 27 soniya
47 Uchburchak va uning elementlari 15 daqiqa 35 soniya
48 To'rburchak va uning elementlari 8 daqiqa 48 soniya
49 To'g'ri to'rburchak va kvadrat 14 daqiqa 39 soniya
50 O'tilgan mavzuni mustahkamlash 12 daqiqa 8 soniya
51 Ko'pburchakalar 14 daqiqa 42 soniya
52 Aylana va doira 14 daqiqa 30 soniya
53 Simmetriya 17 daqiqa 0 soniya
54 Simmetriya 16 daqiqa 55 soniya
55 Simmetriya 13 daqiqa 38 soniya
56 Simmetriya 14 daqiqa 36 soniya
57 Bo'laklardan butunni, Butundan bo'laklarni hosil qilish 17 daqiqa 52 soniya
58 Bo'laklardan butunni, butundan bo'laklarni hosil qilish 18 daqiqa 47 soniya
59 Turli shakllar yasash. 12 daqiqa 34 soniya
60 Turli shakllar yasash 12 daqiqa 34 soniya
61 Sodda fazoviy shakllar 10 daqiqa 58 soniya
62 Sodda fazoviy shakllar 23 daqiqa 31 soniya
63 Sodda fazoviy shakllar. 14 daqiqa 2 soniya
64 11 dan 20 gacha bo'lgan sonlar 20 daqiqa 25 soniya
65 11 Soni 20 daqiqa 10 soniya
66 12 soni 22 daqiqa 32 soniya
67 13 soni 21 daqiqa 28 soniya
68 14 soni 20 daqiqa 14 soniya
69 15 soni 16 daqiqa 30 soniya
70 16 soni 18 daqiqa 27 soniya
71 17 Soni 20 daqiqa 27 soniya
72 18 Soni 16 daqiqa 50 soniya
73 19 Soni 15 daqiqa 26 soniya
74 11 dan 20 gacha bo'lgan sonlar 12 daqiqa 57 soniya
75 20 soni 21 daqiqa 35 soniya
76 Bir nechta tayoqchalardan har xil shakllar yasash 22 daqiqa 17 soniya
77 Rasmlarni o'zaro farqlash 12 daqiqa 50 soniya
78 Sonlarni o'nlikdan o'tib qo'shish 12 daqiqa 40 soniya
79 Sonlarni o'nlikdan o'tib qo'shish 17 daqiqa 14 soniya
80 Sonlarni o'nlikdan o'tib qo'shish 15 daqiqa 9 soniya
81 Sonlarni o'nlikdan o'tib qo'shish 17 daqiqa 17 soniya
82 Sonlarni o'nlikdan o'tib ayirish 14 daqiqa 31 soniya
83 Sonlarni o'nlikdan o'tib ayirish 11 daqiqa 40 soniya
84 Sonlarni o'nlikdan o'tib ayirish 16 daqiqa 33 soniya
85 Sonlarni o'nlikdan o'tib ayirish 17 daqiqa 59 soniya
86 Sonlarni o'nlikdan o'tib ayirish 20 daqiqa 49 soniya
87 Sonlarni o'nlikdan o'tib ayirish 13 daqiqa 34 soniya
88 Sonlarni o'nlikdan o'tib ayirish 17 daqiqa 28 soniya
89 Sonlarni o'nlikdan o'tib ayirish 15 daqiqa 4 soniya
90 Sonlarni o'nlikdan o'tib ayirish 14 daqiqa 4 soniya
91 1-nazorat ishi 14 daqiqa 15 soniya
92 Qo'shish va ayirish jadvallari 14 daqiqa 58 soniya
93 Qavslar 14 daqiqa 22 soniya
94 Qavslar 11 daqiqa 27 soniya
95 Yig'indi va ayirmalarni taqqoslash 12 daqiqa 2 soniya
96 Qavslar 9 daqiqa 40 soniya
97 Sonli ifodalar 18 daqiqa 19 soniya
98 Uzunlik va uning o'lchov birligi-santimetr 20 daqiqa 15 soniya
99 Chizg'ich bilan ishlash 16 daqiqa 37 soniya
100 Kesmaning uzunligini taqqoslash 10 daqiqa 24 soniya
101 Kesmaning uzunligini taqqoslash 12 daqiqa 46 soniya
102 Mustahkamlash 23 daqiqa 33 soniya
103 Mustahkamlash 23 daqiqa 36 soniya
104 21 dan 100 gacha bo'lgan sonlar 15 daqiqa 48 soniya
105 21 dan 100 gacha bo'lgan sonlar 23 daqiqa 17 soniya
106 21 dan 100 gacha bo'lgan sonlar 14 daqiqa 3 soniya
107 21dan 100 gacha bo'lgan sonlar 17 daqiqa 21 soniya
108 21 dan 100 gacha bo'lgan sonlar 11 daqiqa 13 soniya
109 Mustahkamlash 19 daqiqa 31 soniya
110 Mustahkamlash 12 daqiqa 40 soniya
111 100 ichida qo'shish va ayirish 14 daqiqa 18 soniya
112 1000 ichida qo'shish va ayirish 12 daqiqa 3 soniya
113 100 ichida qo'shish va ayirish 12 daqiqa 43 soniya
114 100 ichida qo'shish va ayrish 10 daqiqa 23 soniya
115 100 ichida qo'shish va ayirish 15 daqiqa 17 soniya
116 100 ichida qo'shish va ayirish 16 daqiqa 8 soniya
117 100 ichida qo'shish va ayirish 11 daqiqa 8 soniya
118 100 ichida qo'shish va ayirish 12 daqiqa 30 soniya
119 100 ichida qo'shish va ayirish 13 daqiqa 3 soniya
120 100 ichida qo'shish va ayirish 21 daqiqa 51 soniya
121 100 ichida qo'shish va ayirish 18 daqiqa 37 soniya
122 100 ichida qo'shish va ayirish 18 daqiqa 21 soniya
123 Tarkibli masalalar 16 daqiqa 11 soniya
124 100 ichida qo'shish va ayirish 19 daqiqa 3 soniya
125 Ikki amalli masalalar 19 daqiqa 3 soniya
127 Ikki amalli masalalar 15 daqiqa 41 soniya
128 Sonli ketma-ketliklarni davom ettirish 11 daqiqa 48 soniya
129 Sonli ketma-ketliklarni davom ettirish 16 daqiqa 2 soniya
130 Uzunliko'lchov birligi-detsimetr 8 daqiqa 55 soniya
131 Uzunlik o'lchov birligi-metr 9 daqiqa 25 soniya
132 Uzunliko'lchov birliklari - detsimetr, metr 11 daqiqa 55 soniya
133 Massa o'lchov birligi 12 daqiqa 53 soniya
134 Sig'im o'lchov birligi 11 daqiqa 43 soniya
135 O'tilganlarni mustahkamlash 13 daqiqa 2 soniya
136 O'tilganlarni mustahkamlash 16 daqiqa 15 soniya
137 Ma'lumotlar bilan ishlash 18 daqiqa 45 soniya
138 Ma'lumotlar bilan ishlash 18 daqiqa 45 soniya
139 Jadvallar 20 daqiqa 58 soniya
140 Mantiqiy tushunchalar 16 daqiqa 46 soniya
141 Mantiqiy tushunchalar 5-dars 16 daqiqa 46 soniya
142 Sonlar, shakllar va rasmlar ketma-ketligiga doir masalalar 10-bob.6-dars. 10 daqiqa 23 soniya
143 Sonlar, shakllar va rasmlar ketma-ketligiga doir masalalar 14 daqiqa 48 soniya
144 Sonlar, shakllar va rasmlar ketma-ketligiga doir masalalar 14 daqiqa 48 soniya
145 Nazorat ishi 17 daqiqa 27 soniya
146 Takrorlash 11 daqiqa 8 soniya
147 Takrorlash 12 daqiqa 50 soniya
148 Masalalar yechish 12 daqiqa 50 soniya
149 Takrorlash 9 daqiqa 55 soniya
150 Qo'shimcha topshiriqlar 10 daqiqa 10 soniya
151 Qo'shimcha topshiriqlar 10 daqiqa 11 soniya

2 sinf

№ урока Тема
1 Yuz ichida qo'shish va ayirish 15 daqiqa 47 soniya
2 Yuz ichida qo'shish va ayirish 18 daqiqa 50 soniya
3 Yig'indi va ayirmani topish 20 daqiqa 22 soniya
4 Yig'indi va ayirmani topish 15 daqiqa 29 soniya
5 Geometrik shakllar va o'lchashlarga doir masalalar 13 daqiqa 6 soniya
6 Sonlar nuri 18 daqiqa 26 soniya
7 Sonlar nuri 2 18 daqiqa 26 soniya
8 Ikki xonali sonlar 16 daqiqa 24 soniya
9 100 ichida sonlarni xonadan o'tib qo'shish usullari 17 daqiqa 11 soniya
10 100 ichida sonlarni xonadan o'tib qo'shish usullari 14 daqiqa 21 soniya
11 100 ichida sonlarni xonadan o'tib qo'shish usullari 16 daqiqa 18 soniya
12 100 ichida sonlarni xonadan o'tib qo'shish usullari 15 daqiqa 0 soniya
13 100 ichida sonlarni xonadan o'tib qo'shish usullari 12 daqiqa 6 soniya
14 100 ichida sonlarni xonadan o'tib qo'shish usullari 13 daqiqa 47 soniya
15 100 ichida sonlarni xonadan o'tib qo'shish usullari 16 daqiqa 52 soniya
16 100 ichida sonlarni xonadan o'tib qo'shish usullari 13 daqiqa 25 soniya
17 100 ichida sonlarni xonadan o'tib qo'shish usullari takrorlash 16 daqiqa 57 soniya
18 Qo'shishga doir masalalar 18 daqiqa 37 soniya
19 Qo'shishga doir masalalar 12 daqiqa 11 soniya
20 Qo'shishga doir masalalar 12 daqiqa 46 soniya
21 Qo'shishga doir masalalar 12 daqiqa 38 soniya
22 O'tilganlarni mustahkamlash 12 daqiqa 29 soniya
23 O'tilganlarni mustahkamlash 14 daqiqa 45 soniya
24 Yuz ichida sonlarni xonadan o'tib ayirish usullari 12 daqiqa 6 soniya
25 100 ichida sonlarni xonadan o'tib ayirish usullari 15 daqiqa 53 soniya
26 Yuz ichida sonlarni xonadan o'tib ayirish usullari 13 daqiqa 8 soniya
27 100 ichida sonlarni xonadan o'tib ayirish usullari. Takrorlash 11 daqiqa 43 soniya
28 00 ichida sonlarni xonadan o'tib ayirish usullari 12 daqiqa 51 soniya
29 Yuz ichida sonlarni xonadan o'tib ayirish usullari 13 daqiqa 38 soniya
30 100 ichida sonlarni xonadan o'tib ayirish uisullari 10 daqiqa 59 soniya
31 100 ichida sonlarni xonadan o'tib ayirish usullari 7 daqiqa 14 soniya
32 100 ichida sonlarni xonadan o'tib ayirish usullari 15 daqiqa 39 soniya
33 Yuz ichida sonlarni xonadan o'tib ayirish usullari 14 daqiqa 25 soniya
34 Yuz ichida sonlarni xonadan o'tib ayirish usullari Takrorlash 11 daqiqa 47 soniya
35 Ayirishga doir masalalar 10 daqiqa 41 soniya
36 Qo'shish va ayirishga doir masalalar 11 daqiqa 11 soniya
37 Qo'shish amalining natijalarini tekshirish. 12 daqiqa 20 soniya
38 Ayirish amalining natijalarini teklshirish 14 daqiqa 45 soniya
39 Sonlar va shakllar ketma - ketligini mantiqiy davom ettirish 10 daqiqa 47 soniya
40 Sonlar va shakllar ketma ketligini mantiqiy davom ettirish 12 daqiqa 42 soniya
41 Takrorlash 11 daqiqa 0 soniya
42 Mustahkamlash 12 daqiqa 51 soniya
43 Yassi geometrik shakllar 10 daqiqa 34 soniya
44 Yassi geometrik shakllar 13 daqiqa 4 soniya
45 Sodda geometrik shakllardan murakkab shakllar hosil qailish 10 daqiqa 24 soniya
46 Sodda geometrik shakllardan murakkab shakllar hosil qilish 10 daqiqa 25 soniya
47 Kvadrat va to'g'ri to'rtburchak 10 daqiqa 8 soniya
48 Kvadrat va to'g'ri to'rtburchak 10 daqiqa 13 soniya
49 Kvadrat va to'rtburchak perimetri 7-dars 7 daqiqa 52 soniya
50 Ko'pburchak va uning perimetri 9 daqiqa 45 soniya
51 Ko'pburchak va uning perimetri 8 daqiqa 13 soniya
52 Ko'pburchak va uning perimetri 6 daqiqa 3 soniya
53 Fazoviy geometrik shakllar 6 daqiqa 54 soniya
54 Fazoviy geometrik shakllar 8 daqiqa 20 soniya
55 Sodda fazoviy geometrik shakllar 9 daqiqa 53 soniya
56 Takrorlash 11 daqiqa 6 soniya
57 3-bob Mustahkamlash 4 daqiqa 48 soniya
58 Bir nechta teng bir xil qo'shiluvhilar yig'indisi. 8 daqiqa 54 soniya
59 Bir nechta teng bir xil qo'shiluvchilar yig'indisi 12 daqiqa 34 soniya
60 Ko'paytirish amali va uning ma'nosi 10 daqiqa 0 soniya
61 2 sonini bir xonali songa ko'paytirish 12 daqiqa 23 soniya
62 Ko'paytirish amali va uning ma'nosi 10 daqiqa 38 soniya
63 2 sonini bir xonali songa ko'paytirish 10 daqiqa 42 soniya
64 3,4 sonlarini bir xonali songa ko'paytirish 11 daqiqa 19 soniya
65 5,6 sonlarini bir xonali songa ko'paytirish 11 daqiqa 50 soniya
66 7. 8 sonlarini bir xonali songa ko'paytirish 8 daqiqa 50 soniya
67 9 sonini bir xonali songa ko'paytirish 11 daqiqa 38 soniya
68 1 sonini 1 xonali songa ko'paytirish 14 daqiqa 19 soniya
69 0 sonini 1 xonali songa ko'paytirish 10 daqiqa 42 soniya
70 10 sonini bir xonali songa ko`paytirish 14 daqiqa 25 soniya
71 Bir xonali sonlarning ko'paytirish jadvali 13 daqiqa 6 soniya
72 Bir xonali sonlarning ko'paytirish jadvali 15 daqiqa 3 soniya
73 Ko'paytirishga doir masalalar 13 daqiqa 47 soniya
74 Ko'paytirishga doir masalalar 17-dars, 86-bet 10 daqiqa 39 soniya
75 Ko'paytirishga doir masalalar takrorlash 21 daqiqa 55 soniya
76 4-bob. Takrorlash 10 daqiqa 13 soniya
77 Teng guruhlarga bo'lish 10 daqiqa 46 soniya
78 Sonni ikkiga bo'lish 7 daqiqa 28 soniya
79 Sonni 4 ga bo'lish 13 daqiqa 5 soniya
80 Sonni 5 ga bo'lish 29 daqiqa 33 soniya
81 Sonni 6 ga bo'lish 9 daqiqa 43 soniya
82 Sonni 7 ga bo'lish 16 daqiqa 44 soniya
83 Sonni 8 ga bo'lish 11 daqiqa 54 soniya
84 Sonni 9 ga bo'lish 103-bet. 13-dars 19 daqiqa 16 soniya
85 Sonni 10 ga bo'lish 9 daqiqa 28 soniya
86 Sonni 10 ga bo'lish 14 daqiqa 18 soniya
87 Bo'lishga doir masalalar 8 daqiqa 27 soniya
88 Sonlarni o'nlikdan o'tib ayirish 13 daqiqa 32 soniya
89 Bo'lishga doir masalalar 11 daqiqa 25 soniya
90 Ko'paytirish va bo'lishga doir masalalar 10 daqiqa 24 soniya
91 Ko'paytirish va bo'lishga doir masalalar 11 daqiqa 24 soniya
92 Ko'paytirish va bo'lish natijalarini tekshirish 17 daqiqa 36 soniya
93 Ko'paytirish va bo'lish natijalarini tekshirish 17 daqiqa 12 soniya
94 Uzunlik o'lchov birligi-millimetr. 13 daqiqa 49 soniya
95 Uzunlik o'lchov birligi-millimetr 10 daqiqa 58 soniya
96 Katakli daftarga chizilgan shakllar yuzi 9 daqiqa 58 soniya
97 Uzunlik o'lchov birligi-millimetr 15 daqiqa 8 soniya
98 5-bob. Takrorlash 18 daqiqa 53 soniya
99 Katakli daftarga chizilgan shakllar yuzi 116-bet. 26-dars 18 daqiqa 53 soniya
100 Sonli ifodalar 16 daqiqa 39 soniya
101 Qavsli va qavssiz sonli ifodalar 18 daqiqa 53 soniya
102 Qavsli va qavssiz sonli ifodalar 12 daqiqa 43 soniya
103 Qavsli va qavssiz ifodalar 12 daqiqa 36 soniya
104 Mustaqil topshiriqni tekshiramiz: 123-bet. 5-misol 13 daqiqa 50 soniya
105 Harfli ifodalar 13 daqiqa 14 soniya
106 Harfli ifodalar 126-bet. 8-dars 15 daqiqa 55 soniya
107 Tarkibiy qismlar orasidagi bog'lanishlar 12 daqiqa 44 soniya
108 Tarkibiy qismlar orasidagi bog'lanishlar 19 daqiqa 52 soniya
109 Tenglamalar 13 daqiqa 59 soniya
110 Tenglamalar 14 daqiqa 46 soniya
111 Tenglamalar 16 daqiqa 14 soniya
112 Tenglamalar takrorlash 12 daqiqa 24 soniya
113 5-bob. Mustahkamlash 19 daqiqa 20 soniya
114 Mustahkamlash 12 daqiqa 16 soniya
115 Aylana va doira 11 daqiqa 59 soniya
116 Sirkul 10 daqiqa 31 soniya
117 Butunning bo'laklari 10 daqiqa 41 soniya
118 Butunning bo'laklari 9 daqiqa 12 soniya
119 Butunning bo'laklari yarmi 9 daqiqa 6 soniya
120 Butunning bo'laklari choragi 19 daqiqa 15 soniya
121 Butunning bo'laklari uchdan biri 12 daqiqa 40 soniya
122 Butunning bo'laklari 15 daqiqa 41 soniya
123 Butunning bo'laklari 14 daqiqa 48 soniya
124 Bo'laklar bo'yicha shaklni yasash va bo'laklarga ajratish 15 daqiqa 45 soniya
125 Bo'laklar bo'yicha shaklni yasash va bo'laklarga ajratish 17 daqiqa 29 soniya
126 Bo'laklari bo'yicha shaklni yasash v abo'laklarga ajratish 14 daqiqa 7 soniya
127 Bo'laklari bo'yicha shaklni yasash va bo'laklarga ajratish 12 dars 11 daqiqa 36 soniya
128 Vaqt va vaqt birliklari 11 daqiqa 36 soniya
129 Vaqt va vaqt birliklari 9 daqiqa 23 soniya
130 Vaqt va vaqt birliklari 8 daqiqa 30 soniya
131 Vaqt va vaqt birliklari 16 daqiqa 28 soniya
132 Takrorlash 15 daqiqa 21 soniya
133 Mustahkamlash 21 daqiqa 34 soniya
134 Ma'lumotlar bilan ishlash 20 daqiqa 48 soniya
135 Jadvallar 2-dars 14 daqiqa 47 soniya
136 Ma'lumotlarni jadval ko'rinishida ifodalash 13 daqiqa 54 soniya
137 Ma'lumotlarni jadval ko'rinishida ifodalash 8 daqiqa 12 soniya
138 Jadvalga doir masalalar 11 daqiqa 48 soniya
139 Jadvalga doir masalalar yechish 15 daqiqa 29 soniya
140 Koordinata - joylashuvini aniqlash 16 daqiqa 55 soniya
141 Takrorlash 13 daqiqa 59 soniya
142 Takrorlash 13 daqiqa 44 soniya
143 Takrorlash 15 daqiqa 59 soniya
144 Mustaqil ishni tekshirish 15 daqiqa 59 soniya
145 Mustahkamlash 20 daqiqa 55 soniya
146 Mustahkamlash 20 daqiqa 55 soniya
147 Takrorlash 17 daqiqa 4 soniya
148 Takrorlash 16 daqiqa 31 soniya
149 Masalalar yechish 14 daqiqa 15 soniya
150 Qiziqarli va mantiqiy topshiriqlar 10 daqiqa 47 soniya
151 Qiziqarli va mantiqiy topshiriqlar 12 daqiqa 51 soniya
152 Mustahkamlash 9 daqiqa 56 soniya

3 sinf

№ урока Тема
1 2-sinfda o'tganlarni takrorlash 15 daqiqa 56 soniya
2 Ikki va uch xonali sonlarni xonadan o'tib qo'shish va ayirish 17 daqiqa 47 soniya
3 Qavsli ifodalar 11 daqiqa 47 soniya
4 Qo'shishning guruhlash xossasi 14 daqiqa 44 soniya
5 Sondan yig'indi yoki ayirmani ayirish 16 daqiqa 16 soniya
6 0 va 1 sonlari ishtirokida ko'paytirish va bo'lish 19 daqiqa 47 soniya
7 Ko'paytuvchilarning o'rin almashtirish xossasi 21 daqiqa 37 soniya
8 Sonning bir necha ulushini va ulushi bo'yicha sonning o'zini topish 18 daqiqa 19 soniya
9 Ko'paytirish va bo'lish 15 daqiqa 30 soniya
10 Kombinatorik va mantiqiy masalalar 14 daqiqa 53 soniya
11 Jadvaldan tashqari ko'paytirish va bo'lish 14 daqiqa 36 soniya
12 60:3, 100:2 ko'rinishdagi ifodalar 15 daqiqa 36 soniya
13 90:30 ko'rinishidagi ifodalar 20 daqiqa 7 soniya
14 23*4, 4*23 ko'rinishidagi ifodalar 19 daqiqa 44 soniya
15 Yig'indini songa bo'lish 18 daqiqa 27 soniya
16 Bo'lish va ko'paytirishni tekshirish 19 daqiqa 54 soniya
17 Ikki xonali sonni ikki xonali songa bo'lish 22 daqiqa 45 soniya
18 Uch va undan ortiq ko'paytuvchilarni ko'paytirish 17 daqiqa 55 soniya
19 Qoldiqni bo'lish 19 daqiqa 18 soniya
20 Qoldiqli bo'lishni tekshirish 22 daqiqa 1 soniya
21 To'g'ri chiziqni belgilash 23 daqiqa 23 soniya
22 Kesma, nur 17 daqiqa 21 soniya
23 100 soni ishtirokida ko'paytirish va bo'lish 200*3 va 800:4 19 daqiqa 37 soniya
24 320*3 ko'rinishdagi ifodalar 21 daqiqa 26 soniya
25 490:7 ko'rinishidagi ifodalar 16 daqiqa 20 soniya
26 1000 ichida yozma ko'paytirish va bo'lish. Xonadan o'tmasdan ko'paytirish. O'nlikdan o'tib ko'paytirish 18 daqiqa 52 soniya
27 Yuzlikdan o'tib ko'paytirish 23 daqiqa 6 soniya
28 Uch ko`rinishdagi ifodalar 23 daqiqa 9 soniya
29 346:2 ko'rinishidagi ifodalar 22 daqiqa 32 soniya
30 216:3 ko'rinishdagi ifodalar 25 daqiqa 0 soniya
31 276:4 ko'rinishidagi ifodalar 13 daqiqa 32 soniya
32 742:7 ko'rinishidagi ifodalar 21 daqiqa 30 soniya
33 Sonning bo'luvchi va karralarini aniqlash 20 daqiqa 56 soniya
34 Sonning bo'luvchi va karralarini aniqlash mustahkamlash 21 daqiqa 5 soniya
35 Ikki xonali songa ko'paytirish 23 daqiqa 21 soniya
36 O'tilgan mavzularni mustahkamlash 20 daqiqa 1 soniya
37 Uchburchaklarning turlari 20 daqiqa 54 soniya
38 Amallarni bajarish algoritmi. Qavsli ifodalarda amallarni bajarish algoritmi 20 daqiqa 54 soniya
39 Kesmani teng bo'laklarga bo'lish. Doirani teng bo'laklarga bo'lish 23 daqiqa 2 soniya
40 Jadvaldan tashqari ko'paytirish va bo'lish. Geometrik figuralar 23 daqiqa 22 soniya
41 Ko'pburchaklarni teng bo'laklarga bo'lish. Turli ko'rinishdagi berilgan masalalar 14 daqiqa 49 soniya
42 Mustaqil topshiriqni tekshirish. 75-bet, 7-misol 12 daqiqa 57 soniya
43 To'rt xonali sonni xona birliklari yig'indisi ko'rinishida tasvirlash 22 daqiqa 52 soniya
44 To'rt xonali sonlarni taqqoslash 23 daqiqa 13 soniya
45 Matematika tarixidan qiziqarli ma'lumot 16 daqiqa 51 soniya
46 0000 ichida qo'shish va ayrish. Qo'shishni ustun shaklida yechish 21 daqiqa 8 soniya
47 Ayirishni ustun shaklida yechish. Mustahkamlash 22 daqiqa 21 soniya
48 ozitsion va nopozitsion sanoq sistemalari 24 daqiqa 27 soniya
49 Rim raqamlari 22 daqiqa 57 soniya
50 10000 ichida ko'paytirish va bo'lish. Og'zaki ko'paytirish va bo'lish 16 daqiqa 35 soniya
51 Natijasi 10 000 ichida yozma ko'paytirish 21 daqiqa 18 soniya
52 10 000 ichida ko'paytirish va bo'lish. Mustahkamlash 21 daqiqa 30 soniya
53 Natijasi 10 000 ichida yozma ko'paytirishni mustahkamlash 16 daqiqa 41 soniya
54 Takrorlash 22 daqiqa 22 soniya
55 10000 ichida yozma bo'lish 35 daqiqa 34 soniya
56 2424:12,7760:24 ko'rinishidagi ifodalar 21 daqiqa 56 soniya
57 Bo'lishni tekshirish 20 daqiqa 8 soniya
58 Uzunlik o'lchov birliklari 17 daqiqa 57 soniya
59 Uzunlik o'lchov birliklari orasidagi munosabat 20 daqiqa 7 soniya
60 Massa o'lchov birliklari 21 daqiqa 38 soniya
61 Massa o'lchov birliklari orasidagi munosabat 17 daqiqa 41 soniya
62 Mustaqil topshiriqni tekshirish. 107-bet, 7-misol, 8-masala 10 daqiqa 49 soniya
63 a*b ifodaning qiymatini topish 17 daqiqa 45 soniya
64 a:b ifodaning qiymatini topish 19 daqiqa 14 soniya
65 Mustaqil topshiriqni tekshirish:111-bet, 6-misol, 7-masala 10 daqiqa 1 soniya
66 Mustahkamlash 13 daqiqa 44 soniya
67 Masalalar yechish 15 daqiqa 43 soniya
68 Takrorlash 23 daqiqa 49 soniya
69 Rost va yolg'on mulohazalar 13 daqiqa 58 soniya
70 Masalalar yechish 15 daqiqa 10 soniya
71 Tengsizlik. Katta emas va kichik emas belgilari 18 daqiqa 34 soniya
72 Parallel to'g'ri chiziqlar 17 daqiqa 3 soniya
73 Perpendikular to'g'ri chiziqlar 13 daqiqa 10 soniya
74 O'qqa nisbatan simmetrik figuralar. Mustahklash 125-bet 11 daqiqa 5 soniya
75 Kasr tushunchasi 16 daqiqa 45 soniya
76 Kasr tushunchasini mustahkamlash 15 daqiqa 22 soniya
77 Maxraji 2, 4, 8 bo'lgan kasrlar 14 daqiqa 23 soniya
78 Maxraji 2, 4, 8 bo'lgan kasrlarni mustahkamlash 15 daqiqa 56 soniya
79 Maxraji 3, 6, 12 bo'lgan kasrlarni mustahkamlash 9 daqiqa 54 soniya
80 To'g'ri va noto'g'ri kasrlar 16 daqiqa 19 soniya
81 Aralash son tushunchasi 16 daqiqa 58 soniya
82 Noto'g'ri kasrni aralash songa aylantirish 21 daqiqa 46 soniya
83 Noto'g'ri kasrni aralash songa aylantirishni mustahkamlash 20 daqiqa 5 soniya
84 Kasrlarni taqqoslash 11 daqiqa 33 soniya
85 Maxraji bir xil bo'lgan kasrlarni taqqoslash 13 daqiqa 24 soniya
86 Maxraji bir xil bo'lgan kasrlarni taqqoslashni mustahkamlash 16 daqiqa 36 soniya
87 Surati bir xil bo'lgan kasrlarni taqqoslash 20 daqiqa 19 soniya
88 Surati bir xil bo'lgan kasrlarni taqqoslashni mustahkamlash 16 daqiqa 23 soniya
89 Kasrlarni yarim ulush bilan taqqoslash. Mustahkamlash 148-150-bet 23 daqiqa 10 soniya
90 Berilgan sonning kasrini va kasrdan sonni topish. Oddiy kasrlarni qo'shish va ayirish 17 daqiqa 28 soniya
91 Bir xil maxrajli kasrlarni qo'shish 18 daqiqa 44 soniya
92 Bir xil maxrajli kasrlarni qo'shish mustahkamlash 16 daqiqa 46 soniya
93 Bir xil maxrajli kasrlarni ayirish 10 daqiqa 58 soniya
94 Bir xil maxrajli kasrlarni ayirish. Mustahkamlash 20 daqiqa 50 soniya
95 Yuz o'lchov birliklari 18 daqiqa 18 soniya
96 Yuz o'lchov birliklari 15 daqiqa 9 soniya
97 Yuzalarni taqqoslash 15 daqiqa 15 soniya
98 Vaqt o'lchov birliklari 17 daqiqa 29 soniya
99 Vaqt o'lchov birliklari orasidagi munosabat 12 daqiqa 59 soniya
100 Kalendar 10 daqiqa 59 soniya
101 Burchak gradusi 13 daqiqa 49 soniya
102 Burchak gradusi 11 daqiqa 48 soniya
103 Doiraviy diagrammalar 11 daqiqa 48 soniya
104 O'nli kasrlar 16 daqiqa 1 soniya
105 O'nli kasrlarni mustahkamlash 14 daqiqa 40 soniya
106 O'nli kasrlarni oddiy kasr ko'rinishida ifodalash 18 daqiqa 52 soniya
107 Mustahkamlash 20 daqiqa 37 soniya
108 Takrorlash 23 daqiqa 15 soniya
109 O'nli kasrlarni taqqoslash va tartiblash Mustahkamlash 7 daqiqa 7 soniya
110 O'nli kasrlarni taqqoslash va tartiblash. Mustahkamlash 10 daqiqa 23 soniya
111 O'nli kasrlarni taqqoslash va tartiblash 20 daqiqa 17 soniya
112 Shakllarni burish 25 daqiqa 9 soniya
113 Burchak simmetriyasi 24 daqiqa 15 soniya
114 Burchak simmetriyasini mustahkamlash 21 daqiqa 2 soniya
115 Fazoviy figura- piramida 16 daqiqa 37 soniya
116 Fazoviy figura- konus 15 daqiqa 48 soniya
117 Ma'lumotlarni turli ko'rinishda ifodalash 12 daqiqa 44 soniya
118 Mustahkamlash 11 daqiqa 42 soniya
119 Tenglamaga olib kelinadigan masalalar 15 daqiqa 41 soniya
120 Ikki qadamli va ikki amalli masalalar 11 daqiqa 45 soniya

4 sinf

№ урока Тема
1 Takrorlash 20 daqiqa 18 soniya
2 10 000 ichida raqamlashga oid misol va masalalar 15 daqiqa 18 soniya
3 Tengsizlikni tanlash usuli bilan yechiah 21 daqiqa 52 soniya
4 Tengsizlikni tanlash usuli bilan yechiah 18 daqiqa 12 soniya
5 Pozitsion va nopozitsion sanoq sistemasi 16 daqiqa 10 soniya
6 Pozitsion va nopozitsion sanoq sistemasi 2 16 daqiqa 41 soniya
7 Raqamlash. Birlar sinfi, minglar sinfi, millionlar sinfi. 13 daqiqa 57 soniya
8 Takrorlash. Misollar yechish 12 daqiqa 44 soniya
9 Birlar, minglar, millionlar sinfi. 14 daqiqa 4 soniya
10 Birlar, minglar, millionlar 20 daqiqa 16 soniya
11 Birlar, minglar, millionlar. Takrorlash 19 daqiqa 16 soniya
12 Takrorlash. Misollar yechish 17 daqiqa 12 soniya
13 Million ichida ko'p xonali sonlarni taqqoslash 19 daqiqa 17 soniya
14 Million ichida qo'shish va ayirish amallari 13 daqiqa 39 soniya
15 Takrorlash 15 daqiqa 53 soniya
16 Yassi va fazoviy shakllar 18 daqiqa 59 soniya
17 Yassi va fazoviy shakllar 2 17 daqiqa 21 soniya
18 Takrorlash 23 daqiqa 24 soniya
19 Qirqma shakllar. Buklanadigan ko'pburchaklar 17 daqiqa 35 soniya
20 Qirqma shakllar: Buklanadigan ko'pburchaklar 2 23 daqiqa 26 soniya
21 Qo'shishning o'rin almashtirish va guruhlash xossasi 11 daqiqa 50 soniya
22 Qo'shishning o'rin almashtirish va guruhlash xossasi 21 daqiqa 33 soniya
23 Takrorlash 18 daqiqa 49 soniya
24 Natijani tekshirish usullari 13 daqiqa 46 soniya
25 Tenglamalar 12 daqiqa 6 soniya
26 Tenglamalar 13 daqiqa 40 soniya
27 Tenglamalar. Takrorlash 10 daqiqa 26 soniya
28 Tengsizliklar 15 daqiqa 22 soniya
29 O'rta arifmetik qiymatni topish 12 daqiqa 59 soniya
30 O'rta arifmetik qiymatni topish 24 daqiqa 16 soniya
31 Massa birliklari orasidagi munosabatlar 21 daqiqa 49 soniya
32 Massa birliklari orasidagi munosabatlar 20 daqiqa 57 soniya
33 Geometrik mazmundagi masalalar yechish 15 daqiqa 26 soniya
34 Geometrik mazmundagi masalalar yechish 17 daqiqa 12 soniya
35 Mulohazalar 24 daqiqa 33 soniya
36 Mulohazalar 20 daqiqa 16 soniya
37 Million ichida ko'paytirish va bo'lish 21 daqiqa 48 soniya
38 Sonni bir xonali songa yozma ko'paytirish 17 daqiqa 24 soniya
39 Million ichida qo`shish va ayirish amallari 8 daqiqa 9 soniya
40 1, 10, 100, 1000 sonlarga ko'paytirish 20 daqiqa 38 soniya
41 6 Ko'rinishidagi ifodalar 22 daqiqa 32 soniya
42 Ko'p xonali sonni bir xonali songa yozma bo'lish 17 daqiqa 29 soniya
43 Misol va masalalar yechish 19 daqiqa 20 soniya
44 Takrorlash 24 daqiqa 37 soniya
45 425*40, 542*800 ko'rinishidagi ifodalar 16 daqiqa 7 soniya
46 Nol bilan tugaydigan ko'p xonali songa ko'paytirish 18 daqiqa 53 soniya
47 Natijani qulay usul bilan hisoblash 26 daqiqa 24 soniya
48 Bo'lishni og'zali yechish 20 daqiqa 34 soniya
49 10,100,1000 sonlariga qoldiqli bo'lish 19 daqiqa 39 soniya
50 5 520:80, 14 160:40 ko'rinishidagi bo'lishni tushuntirish bilan yechish 17 daqiqa 47 soniya
51 10, 100, 1000 sonlarini qoldiqli bo'lish va tekshirish 21 daqiqa 20 soniya
52 68 600:700, 238 500:900 ko'rinishdagi bo'lishni tushuntirish bilan yechish 19 daqiqa 34 soniya
53 Misollar yechish 20 daqiqa 20 soniya
54 Ko'p xonali sonni uch xonali songa yozma bo'lish 22 daqiqa 23 soniya
55 Ko'p xonali sonni uch xonali songa yozma bo'lishni mustahkamlash 16 daqiqa 8 soniya
56 Ko'p xonali sonni uch xonali songa yozma bo'lishni tekshirish 44 daqiqa 20 soniya
57 Tenglamalarni yechish 20 daqiqa 49 soniya
58 Masalalar yechish 18 daqiqa 2 soniya
59 Tenglamalar yechishni mustahkamlash 19 daqiqa 8 soniya
60 Formulalar 15 daqiqa 37 soniya
61 Perimetr va yuzni topish formulalari bilan tanishtirish 12 daqiqa 10 soniya
62 Shkalalar 16 daqiqa 12 soniya
63 Chizig'ichdagi shkalalar orqali topish 20 daqiqa 37 soniya
64 Shkala yordamida rasmlarni o'lchash 8 daqiqa 46 soniya
65 Sonli ifodalarning qiymatini hisoblash 14 daqiqa 35 soniya
66 Sonli ifodalarni amallar tartibida bajarish 13 daqiqa 19 soniya
67 Miqdorlarni bir xonali songa ko'paytirish 15 daqiqa 22 soniya
68 Miqdorlarni bir xonali songa bo'lish 15 daqiqa 51 soniya
69 Miqdorlarni songa ko'paytirish va bo'lish 18 daqiqa 59 soniya
70 Harakatga doir masalalar 15 daqiqa 11 soniya
71 Masofani topishga doir masalalar 15 daqiqa 12 soniya
72 Vaqtni topishga doir masalalar 17 daqiqa 20 soniya
73 Harakatni topishga doir masalalarni mustahkamlash 11 daqiqa 17 soniya
74 Vaqtni topishga doir masalalarni mustahkamlash 20 daqiqa 3 soniya
75 Tezlikni topishga doir masalalar 20 daqiqa 48 soniya
76 Tezlikni topishga doir masalalarni mustahkamlash 18 daqiqa 50 soniya
77 Harakatga doir masalalar yechish 17 daqiqa 46 soniya
78 Harakatga doir masalalar yechish, takrorlash. 19 daqiqa 37 soniya
79 Oddiy kasrlar 10 daqiqa 3 soniya
80 Sonning kasrini topish 17 daqiqa 57 soniya
81 Sonning kasrini topishni mustahkamlash 17 daqiqa 0 soniya
82 To'g'ri to'rtburchakning yuzini topishda kasrdan foydalanish 18 daqiqa 17 soniya
83 Sonni kasrdan topish 21 daqiqa 33 soniya
84 Sonni kasrdan topishni mustahkamlash 11 daqiqa 45 soniya
85 Sonni kasrdan topishni mustahkamlash 13 daqiqa 40 soniya
86 Kasrlarni taqqoslash 20 daqiqa 29 soniya
87 Kasrlarni taqqoslashni mustahkamlash 22 daqiqa 19 soniya
88 Kasrlarni qo'shish va ayirish 18 daqiqa 30 soniya
89 Bir mahrajli kasrlarni ayirmasini topish 23 daqiqa 13 soniya
90 Sonlarni o'qi yordamida kasrlarni qo'shish va ayirish 23 daqiqa 50 soniya
91 O'nli kasrlar 20 daqiqa 48 soniya
92 O'nli kasrlarni oddiy kasrda yozish 14 daqiqa 13 soniya
93 O'nli kasrlarni taqqoslash 11 daqiqa 14 soniya
94 O'nli kasrlarni taqqoslashni mustahkamlash 11 daqiqa 47 soniya
95 O'nli kasrlarni qo'shiah va ayirish amallari 10 daqiqa 23 soniya
96 O'nli kasrlarni o'sib borish tartibida yozish 16 daqiqa 39 soniya
97 To'plamlar 10 daqiqa 57 soniya
98 To'plamalar. Eyler-Venn diagrammasi 12 daqiqa 28 soniya
99 O'tilgan mavzuni mustahkamlash 10 daqiqa 35 soniya
100 Nuqta koordinatasi 10 daqiqa 42 soniya
101 Koordinata burchagi 10 daqiqa 15 soniya
102 Ko'pyoq 13 daqiqa 33 soniya
103 Berilgan yoyilmadan ko'pyoqni topish 18 daqiqa 5 soniya
104 To'g'riburchakli parallelepiped 19 daqiqa 48 soniya
105 To'g'ri burchakli parallelepipedning yuzini topish 14 daqiqa 37 soniya
106 Kub 16 daqiqa 12 soniya
107 Kub yoyilmasini topish 14 daqiqa 0 soniya
108 Yuz o'lchov birliklari 21 daqiqa 50 soniya
109 Kvadrat millimetr 26 daqiqa 52 soniya
110 Kvadrat detsimetr 23 daqiqa 3 soniya
111 Kvadrat metr 23 daqiqa 24 soniya
112 Kvadrat kilometr 17 daqiqa 52 soniya
113 Shaklning yuzini topish 20 daqiqa 43 soniya
114 Hajm o'lchov birliklari 18 daqiqa 1 soniya
115 Shaklning hajmini topish 17 daqiqa 30 soniya
116 Ma'lumotlarni grafik, diagramma, jadvallar ko'rinishida ifodalash 12 daqiqa 29 soniya
117 Masofani grafikda aniqlash 12 daqiqa 4 soniya
118 Ma'lumotlarni tasvirlash usullari 18 daqiqa 24 soniya
119 Diagrammalar 18 daqiqa 24 soniya

5 sinf

№ урока Тема
0 -dars Masalalar yechish 18 daqiqa 57 soniya
1 Natural son va nol 13 daqiqa 0 soniya
2 Masalalar yechish 13 daqiqa 46 soniya
3 Sodda geometrik shakllar 10 daqiqa 8 soniya
4 Masalalar yechish 1 daqiqa 43 soniya
5 Shkalalar va koordinatalar 14 daqiqa 51 soniya
6 Natural sonlarni taqqoslash 15 daqiqa 10 soniya
7 Sonlarni yaxlitlash 14 daqiqa 14 soniya
8 Natural sonlarni qo'shish 13 daqiqa 5 soniya
9 Masalalar yechish 20 daqiqa 4 soniya
10 Natural sonlarni ayirish 17 daqiqa 10 soniya
11 Masalalar yechish 21 daqiqa 31 soniya
12 Son va harfli ifodalar 18 daqiqa 37 soniya
13 Matematik masala va tenglamalar 22 daqiqa 5 soniya
14 Masalalar yechish 16 daqiqa 11 soniya
15 I bobni takrorlashga doir masalalar 20 daqiqa 10 soniya
16 Natural sonlarni ko`paytirish 21 daqiqa 14 soniya
17 Masalalar yechish 22 daqiqa 22 soniya
18 Natural sonlarni bo'lish 26 daqiqa 20 soniya
19 Masalalar yechish 17 daqiqa 29 soniya
20 Noma'lum ko'paytuvchini topish 14 daqiqa 22 soniya
21 Noma'lum ko'paytuvchini topish 16 daqiqa 45 soniya
22 Ko'paytma va bo'linmani chamalab tekshirish 16 daqiqa 46 soniya
23 Qoldiqli bo`lish 21 daqiqa 2 soniya
24 Masalalar yechish 20 daqiqa 6 soniya
25 Qulay va tezkor hisoblash usullari 25 daqiqa 51 soniya
26 Ifodalarni soddalashtirish 19 daqiqa 28 soniya
27 Masalalar yechish 18 daqiqa 17 soniya
28 O'tilgan mavzularni takrorlashga doir masalalar 17 daqiqa 43 soniya
29 Murakkabroq masalalarni yechish 13 daqiqa 32 soniya
30 Tenglama tuzib yechish usuli 20 daqiqa 11 soniya
31 To`rt ta amalga doir hisoblash algoritmi 13 daqiqa 56 soniya
32 Sonning kvadrati va kubi 23 daqiqa 21 soniya
33 Matnli masalalar 14 daqiqa 6 soniya
34 Masalalarni yechish 18 daqiqa 7 soniya
35 Masalalar yechish 20 daqiqa 41 soniya
36 Ikki jism harakatiga doir masalalar 17 daqiqa 56 soniya
37 Masalalar yechish 15 daqiqa 22 soniya
38 Iqtisodiy mazmundagi matnli masalalar 16 daqiqa 12 soniya
39 Bajarilgan ishga doir masalalar 12 daqiqa 12 soniya
40 Masalalar yechish 21 daqiqa 13 soniya
41 Burchaklar. 18 daqiqa 55 soniya
42 Transportir. Burchaklarni o'lchash 22 daqiqa 7 soniya
43 Transportir yordamida burchakni o'lchash va berilgan gradus o'lchovli burchakni yasash algoritmlari 20 daqiqa 24 soniya
44 Burchak bissektrisasi 21 daqiqa 12 soniya
45 Parallel va perpendikulyar to'g'ri chiziqlar 17 daqiqa 59 soniya
46 Siniq chiziq va uning uzunligi 17 daqiqa 37 soniya
47 Ko'pburchak perimetri 22 daqiqa 37 soniya
48 To'g'ri to'rtburchakning yuzi 18 daqiqa 37 soniya
49 Murakkab shakllarning yuzi va o'lchov birliklari 16 daqiqa 24 soniya
50 Yuzni chamalab taqribiy hisoblash 12 daqiqa 57 soniya
51 Ulushlar va oddiy kasrlar 21 daqiqa 22 soniya
52 To'g'ri va notog'ri kasrlar 18 daqiqa 27 soniya
53 Kasrlarni taqqoslash 13 daqiqa 12 soniya
54 Sonlar nurida oddiy kasrlarni tasvirlash 18 daqiqa 49 soniya
55 Bir xil maxrajli kasrlarni qo'shish 17 daqiqa 27 soniya
56 Bir xil maxrajli kasrlarni ayirish 20 daqiqa 43 soniya
57 Bo'lish va kasrlash 9 daqiqa 37 soniya
58 Masalalar yechish 13 daqiqa 41 soniya
59 Aralash sonlar 16 daqiqa 12 soniya
60 Masalalar yechish 18 daqiqa 32 soniya
61 Aralash sonlarni qo'shish 12 daqiqa 49 soniya
62 Masalalar yechish 10 daqiqa 5 soniya
63 Aralash sonlarni ayirish 17 daqiqa 26 soniya
64 Misollar yechish 17 daqiqa 6 soniya
65 Masalalar yechish 9 daqiqa 50 soniya
66 Fazoviy shakllar. Ko'pyoqlar 19 daqiqa 16 soniya
67 Masalalar yechish 16 daqiqa 31 soniya
68 Tog'ri burchakli parallelepiped va kub 10 daqiqa 32 soniya
69 Masalalar yechish 17 daqiqa 43 soniya
70 To'g'ri burchakli parallelepiped hajmi 22 daqiqa 39 soniya
71 Kub hajmi 18 daqiqa 40 soniya
72 Masalalar yechish 19 daqiqa 57 soniya
73 Masalalar yechish 18 daqiqa 43 soniya
74 O'nli kasr tushunchasi 14 daqiqa 24 soniya
75 Masalalar yechish 11 daqiqa 13 soniya
76 O'nli kasrlarni taqqoslash 20 daqiqa 8 soniya
78 O'nli kasrlarni qo'shish va ayirish 19 daqiqa 0 soniya
79 O'nli kasrni xona qo'shiluvchilari yig'indisi ko'rinishida tasvirlash 17 daqiqa 45 soniya
80 Sonning taqribiy qiymati va yaxlitlashga doir misollar yechish 26 daqiqa 57 soniya
81 Misol va masalalar yechish 12 daqiqa 4 soniya
82 Oilada tejamkorlik va matematika 19 daqiqa 52 soniya
83 Masalalar yechish 20 daqiqa 5 soniya
84 Masalalar yechish 15 daqiqa 0 soniya
85 O'tilganlarni mustahkamlash 11 daqiqa 46 soniya
86 O'nli kasrlarni natural songa ko'paytirish 21 daqiqa 11 soniya
87 Masalalar yechish 20 daqiqa 34 soniya
88 O'nli kasrlarni natural songa bo'lish 10 daqiqa 28 soniya
89 Masalalar yechish 19 daqiqa 51 soniya
90 O'nli kasrlarni o'nli kasrga bo'lish 17 daqiqa 30 soniya
91 Masalalar yechish 19 daqiqa 45 soniya
92 Masalalar yechish 15 daqiqa 42 soniya
93 Foizlar 17 daqiqa 48 soniya
94 Masalalar yechish 20 daqiqa 30 soniya
95 Masalalar yechish 13 daqiqa 9 soniya
96 Foizga doir masalalar 20 daqiqa 1 soniya
97 Masalalar yechish 12 daqiqa 18 soniya
98 VII bobga doir masalalar 16 daqiqa 8 soniya
99 Masalalar yechish 15 daqiqa 24 soniya
100 Yutuqlaringizni tekshirib ko'ring 15 daqiqa 44 soniya
101 Ma'lumotlar qatorining o'rta arifmetigi 17 daqiqa 5 soniya
102 Masalalar yechish 15 daqiqa 0 soniya
103 Ma'lumotlar qatori va uning tahlili 18 daqiqa 11 soniya
104 Masalalar yechish 20 daqiqa 44 soniya
105 Natural sonlarni qo'shish va ayirishga doir masalalar 15 daqiqa 23 soniya
106 Sonli va harfli ifodalar, tenglamalarga doir masalalar 20 daqiqa 31 soniya
107 Natural sonlarni ko'paytirish va uning xossalariga doir masalalar 19 daqiqa 38 soniya
108 Natural sonlar ustida amallar tartibiga doir masalalar 17 daqiqa 54 soniya
109 Burchaklar mavzusiga doir masalalar 14 daqiqa 20 soniya
110 Oddiy kasrlarga doir masalalar 19 daqiqa 20 soniya
111 O'nli kasrlarni qo'shish va ayirishga doir masalalar 16 daqiqa 18 soniya
112 O'nli kasrlarni ko'paytirish va bo'lishga doir masalalar 20 daqiqa 21 soniya
113 To'g'ri burchakli parallelipiped va kubga doir masalalar 13 daqiqa 38 soniya
114 Foizlarga doir masalalar 17 daqiqa 7 soniya
115 Ma'lumotlar qatoriga doir masalalar 17 daqiqa 36 soniya

6 sinf

№ урока Тема
1 Masalalar yechish 12 daqiqa 22 soniya
2 Masalalar yechish 12 daqiqa 41 soniya
3 Masalalar yechish 7 daqiqa 54 soniya
4 Masalalar yechish 9 daqiqa 24 soniya
5 Sonning bo'luvchilari va karralisi 13 daqiqa 54 soniya
6 Masalalar yechish 12 daqiqa 31 soniya
7 Sonlarning 10 ga, 5 ga va 2 ga bo'linishi 16 daqiqa 47 soniya
8 Masalalar yechish 12 daqiqa 37 soniya
9 Sonlarning 9 ga va 3 ga bo'linishi 13 daqiqa 2 soniya
10 Masalalar yechish 19 daqiqa 11 soniya
11 Masalalar yechish 16 daqiqa 1 soniya
12 Tub va murakkab sonlar 15 daqiqa 34 soniya
13 Natural sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratish 15 daqiqa 49 soniya
14 Masalalar yechish 19 daqiqa 5 soniya
15 Eng katta umumiy bo'luvchi 15 daqiqa 47 soniya
16 Masalalar yechish 13 daqiqa 23 soniya
17 Eng kichik umumiy kаrrаlilаr 13 daqiqa 5 soniya
18 Masalalar yechish 15 daqiqa 4 soniya
19 Masala va testlar yechish 19 daqiqa 1 soniya
20 Kasrning asosiy xossasi 17 daqiqa 14 soniya
21 Masalalar yechish 17 daqiqa 4 soniya
22 Kasrlarni qisqartirish 17 daqiqa 39 soniya
23 Masalalar yechish 17 daqiqa 48 soniya
24 Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish 13 daqiqa 23 soniya
25 Masalalar yechish 13 daqiqa 13 soniya
26 Har xil maxrajli kasrlarni taqqoslash 12 daqiqa 2 soniya
27 Masalalar yechish 14 daqiqa 20 soniya
28 Masala va testlar yechish 13 daqiqa 5 soniya
29 Har xil maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish 15 daqiqa 54 soniya
30 Masalalar yechish 19 daqiqa 39 soniya
31 Aralash sonlarni qo'shish va ayirish 16 daqiqa 52 soniya
32 Masalalar yechish 13 daqiqa 49 soniya
33 Masalalar yechish 17 daqiqa 29 soniya
34 Masalalar yechish 9 daqiqa 31 soniya
35 Aralash sonlarni ko'paytirish 17 daqiqa 57 soniya
36 Masalalar yechish 16 daqiqa 49 soniya
37 Sonning qismini topish 18 daqiqa 5 soniya
38 Oddiy kasrlarni ko'paytirish 14 daqiqa 53 soniya
39 Masalalar yechish 20 daqiqa 37 soniya
40 Ko`paytirishning taqsimot qonuni va uning tatbiqlari 15 daqiqa 38 soniya
41 Masalalar yechish 17 daqiqa 56 soniya
42 O'zaro teskari sonlar 19 daqiqa 14 soniya
43 Oddiy kasrlarni bo'lish 20 daqiqa 7 soniya
44 Masalalar yechish 16 daqiqa 45 soniya
45 Masalalar yechish 18 daqiqa 44 soniya
46 Qismiga ko'ra sonning o'zini topish 19 daqiqa 9 soniya
47 Masala va testlar yechish 17 daqiqa 11 soniya
48 Nisbat tusgunchasi. Proporsiya 18 daqiqa 19 soniya
49 Proporsiyaning asosiy xossasi 16 daqiqa 52 soniya
50 Masalalar yechish 18 daqiqa 10 soniya
51 Proporsiya asosiy xossasining tatbiqlari 21 daqiqa 31 soniya
52 To'g'ri va teskari proporsional miqdorlar 20 daqiqa 27 soniya
53 Masalalar yechish 14 daqiqa 25 soniya
54 To'g'ri va teskari proporsional miqdorlarning tatbiqlari 16 daqiqa 15 soniya
55 Masalalar yechish 16 daqiqa 21 soniya
56 Buyruq-istak mayli 21 daqiqa 39 soniya
57 Masalalar yechish 19 daqiqa 22 soniya
58 Musbat va manfiy sonlar. Butun sonlar haqida tushuncha 13 daqiqa 47 soniya
59 Masalalar yechish 14 daqiqa 58 soniya
60 Koordinata to'g'ri chizig'i. Musbat va manfiy sonlarni son o'qida tasvirlash 14 daqiqa 28 soniya
61 Masalalar yechish 10 daqiqa 13 soniya
62 Qarama-qarshi sonlar. Sonning moduli 16 daqiqa 21 soniya
63 Masalalar yechish 13 daqiqa 14 soniya
64 Masalalar yechish 19 daqiqa 5 soniya
65 Sonlarni taqqoslash. Miqdorning o'zgarishi 12 daqiqa 57 soniya
66 Masalalar yechish 10 daqiqa 21 soniya
67 Masala va testlar yechish 12 daqiqa 31 soniya
68 Koordinata to'g'ri chizig'i yordamida sonlarni qo'shish va ayirish 13 daqiqa 31 soniya
69 Manfiy ishorali sonlarni qo'shish 10 daqiqa 15 soniya
70 Masalalar yechish 13 daqiqa 52 soniya
71 Masalalar yechish 19 daqiqa 0 soniya
72 Har xil ishorali sonlarni qo'shish 10 daqiqa 51 soniya
73 Masalalar yechish 17 daqiqa 20 soniya
74 Sonlarni ayirish 11 daqiqa 19 soniya
75 Masalalar yechish 15 daqiqa 40 soniya
76 Masala va testlar yechish 14 daqiqa 29 soniya
77 Sonlarni ko'paytirish 15 daqiqa 12 soniya
78 Masalalar yechish 15 daqiqa 36 soniya
79 Sonlarni bo'lish 11 daqiqa 24 soniya
80 Masalalar yechish 15 daqiqa 18 soniya
81 Ratsional sonlar haqida tushuncha. Ratsionl sonlar ustida bajariladigan amallar xossalari 17 daqiqa 19 soniya
82 Masalalar yechish 16 daqiqa 34 soniya
83 Sodda hollarda natural sonlarning darajalari, qiymatlari ratsional son bo'lgan kvadrat ildizlarni hisoblash 17 daqiqa 0 soniya
84 Masalalar yechish 11 daqiqa 23 soniya
85 Masala va testlar yechish 11 daqiqa 57 soniya
86 Masalalar yechish 17 daqiqa 17 soniya
87 Qavslarni ochish qoidasi 13 daqiqa 3 soniya
88 Bir noma'lumli butun koeffitsientli chiziqli tenglamalarni yechish 14 daqiqa 37 soniya
89 Masalalar yechish 16 daqiqa 53 soniya
90 Sodda hollarda bir noma'lumli kasr koeffitsiyentli chiziqli tenglamalarni yechish 16 daqiqa 39 soniya
91 Masala va testlar yechish 20 daqiqa 31 soniya
92 Jadvallar 14 daqiqa 1 soniya
93 Diagrammalar 9 daqiqa 7 soniya
94 Masalalar yechish 1 daqiqa 45 soniya
95 Ma'lumotlar tahlili 13 daqiqa 50 soniya
96 Kombinatorika elementlari 13 daqiqa 36 soniya
97 Masalalar yechish 10 daqiqa 6 soniya
98 Sodda kombinatorika qoidalariga oid amaliy masalalar yechish 11 daqiqa 28 soniya
99 Masalalar yechish 12 daqiqa 48 soniya
100 Masala va testlar yechish 17 daqiqa 41 soniya
101 Uchburchak va uning perimetriga doir masalalar yechish 15 daqiqa 15 soniya
102 Uchburchakning yuzini hisoblash 16 daqiqa 5 soniya
103 Masala va testlar yechish 16 daqiqa 33 soniya
103 Uchburchakning yuzini topishga doir masalalar yechish 16 daqiqa 17 soniya
104 Katakli qog'ozda yuzlarni hisoblash 10 daqiqa 38 soniya
105 Katakli qog'ozda yuzlarni hisoblashga oid sodda masalalar 13 daqiqa 53 soniya
106 Masalalar yechish 13 daqiqa 53 soniya
107 Aylana uzunligi va doira yuzi 15 daqiqa 22 soniya
108 Masalalar yechish 13 daqiqa 29 soniya
109 Masala va testlar yechish 12 daqiqa 32 soniya
110 Sonlarning bo'linish belgilari 13 daqiqa 46 soniya
111 Har xil maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish 9 daqiqa 39 soniya
112 Kasrlarni qo'shish va ayirishga doir masalalar yechish 14 daqiqa 25 soniya
113 Kasrlarni ko'paytirish 14 daqiqa 43 soniya
114 Kasrlarni bo'lish 16 daqiqa 26 soniya
115 Nisbat va proporsiya 14 daqiqa 36 soniya
116 To'g'ri va teskari proporsional miqdorlar 14 daqiqa 9 soniya
117 Musbat, manfiy sonlarni qo'shish va ayirish 14 daqiqa 33 soniya
118 Musbat va manfiy sonlarni ko'paytirish va bo'lish 14 daqiqa 17 soniya
119 Tenglamalarni yechish 14 daqiqa 13 soniya
120 Ma'lumotlar 16 daqiqa 41 soniya
121 Geometrik materiallar 12 daqiqa 26 soniya

"Test-Uz.Ru" © 2014-2023. Информационный портал для школ, лицеев и ВУЗов

О сайте | Обратная связь | Донаты