8-sinf uchun kimyo onlayn darslar

Onlayn darslarning to'liq ro'yxati.

Bu yerda siz 8-sinf uchun onlayn kimyo onlayn darslarini tomosha qilishingiz mumkin

№ урока Тема
1 Dastlabki kimyoviy tushuncha va qonunlar 13 daqiqa 30 soniya
2 Noorganik birikmalarning asosiy sinflari 15 daqiqa 58 soniya
3 Mavzular kesimida masala, mashq va testlar yechish 13 daqiqa 18 soniya
4 Kimyoviy elementlarning dastlabki toifalanishi 12 daqiqa 56 soniya
5 Kimyoviy elementlarning tabiiy oilalari 15 daqiqa 44 soniya
6 Kimyoviy elementlar davriy qonuni 12 daqiqa 40 soniya
7 Kimyoviy elementlar davriy sistemasi 12 daqiqa 58 soniya
8 Mavzular yuzasidan takrorlash 12 daqiqa 39 soniya
9 Atom yadrosi tarkibi 13 daqiqa 23 soniya
10 Izotoplar. Izobarlar 13 daqiqa 22 soniya
11 Masalalar yechish 13 daqiqa 49 soniya
12 Energetik pog'onacha 15 daqiqa 40 soniya
13 Kichik davr elementlarining atom tuzilishi 12 daqiqa 50 soniya
14 Katta davr elementlarning atom tuzilishi 12 daqiqa 40 soniya
15 Elementlarning davriy sistemadagi o'rni va atom tuzilishiga qarab tavsiflash 11 daqiqa 53 soniya
16 Kimyoviy bog'lanishlar. Kimyoviy elementlarning nisbiy elektromanfiyligi 13 daqiqa 6 soniya
17 Kimyoviy bog'lanish turlari 12 daqiqa 19 soniya
18 Donor-akseptor bog'lanish 8 daqiqa 47 soniya
19 Ionli bog'lanish 16 daqiqa 42 soniya
20 Kristall panjara turlari 11 daqiqa 37 soniya
21 Elementlarning oksidlanish darajasi 13 daqiqa 51 soniya
22 O'tilgan mavzular yuzasidan takrorlash 11 daqiqa 17 soniya
23 Elementlarning oksidlanish darajasi mavzusiga oid masalalar yechish 15 daqiqa 10 soniya
24 Oksidlanish - qaytarilish reaksiyalari 9 daqiqa 32 soniya
25 Oksidlanish qaytarilish reaksiyalari tenglamalarini tuzish 16 daqiqa 3 soniya
26 Oksidlanish - qaytarilish reaksiyalariga oid masalalar yechish 19 daqiqa 50 soniya
27 Metallmaslarning umumiy xossalari 14 daqiqa 31 soniya
28 Galogenlarning davriy sistemadagi o'rni 13 daqiqa 52 soniya
29 Xlor 18 daqiqa 24 soniya
30 Vodorod xlorid 12 daqiqa 59 soniya
31 Avogardo qonuni. Molar hajm. 11 daqiqa 29 soniya
32 Ekvivalentlik qonuni 19 daqiqa 16 soniya
33 Ekvivalentga oid masalalar yechish 18 daqiqa 51 soniya
34 Xlorid kislota 17 daqiqa 46 soniya
35 Xloridning kislorodli birikmalari 19 daqiqa 20 soniya
36 Ftom, brom, yod 21 daqiqa 44 soniya
37 Galogenlarning biologik ahamiyati, ishlatilishiga oid masalalar yechish 11 daqiqa 20 soniya
38 Kislorod guruhchasi elementlari 14 daqiqa 5 soniya
39 Oltingugurtning vodorodli birikmalari 15 daqiqa 52 soniya
40 Oltingugurtning kislorodli birikmalari 10 daqiqa 19 soniya
41 Sulfat kislota 18 daqiqa 52 soniya
42 Sanoatda sulfat kislota ishlab chiqarish 15 daqiqa 19 soniya
43 Kimyoviy reaksiyalarning tezligi 12 daqiqa 1 soniya
44 Kimyoviy muvozanat 13 daqiqa 30 soniya
45 "Oltingugurt" mavzusi bo'yicha tajribaviy masalalar yechish 16 daqiqa 16 soniya
46 Oltingugurt birikmalari mavzusiga oid masalalar yechish 18 daqiqa 59 soniya
47 Azot guruhchasi elementlari. Azot 13 daqiqa 25 soniya
48 Azotning vodorodli birikmalari 11 daqiqa 22 soniya
49 Azotning kislorodli birikmalari 16 daqiqa 28 soniya
50 Nitrat kislota 14 daqiqa 35 soniya
51 Nitrat kislota va uning tuzlari 20 daqiqa 33 soniya
52 Fosfor 16 daqiqa 50 soniya
53 "Azot va uning birikmalari" mavzulari bo'yicha masalalar yechish 18 daqiqa 36 soniya
54 Fosforning kislorodli birikmalari 19 daqiqa 36 soniya
55 Ortofosfat kislota tuzlari 10 daqiqa 45 soniya
56 Mineral og'itlar 16 daqiqa 40 soniya
57 Mineral o'g'itlarning sinflanishi 8 daqiqa 48 soniya
58 Biogen elementlar va ularning tirik organizmlardagi ahamiyati 14 daqiqa 16 soniya
59 Masala va mashqlar yechish 13 daqiqa 51 soniya
60 Masala va mashqlar yechish 12 daqiqa 1 soniya

Поиск

Там мы публикуем различные ЕГЭ и DTM варианты, решения школьных экзаменов, видеоуроки и многое другое.

Сборники тестов

ЦТ, Беларусь

DTM тесты, Узбекистан
DTM варианты
Онлайн ДТМ тестирование

Решебники

Физика
Математика

Онлайн тестирование

Английский язык Английский язык
Русский язык Русский язык
Математика Математика
Биология Биология
География География
История История

База знаний по предметам

Физика Физика
Математика Математика
Информатика Информатика
Литература Литература
Английский язык Английский язык
Русский язык Русский язык
Химия Химия
История История
География География
Биология Биология

Все разделы

"Test-Uz.Ru" © 2014-2024. Информационный портал для школьников, абитуриентов, студентов и учителей

О сайте | Обратная связь