7-sinf uchun kimyo onlayn darslar

Onlayn darslarning to'liq ro'yxati.

Bu yerda siz 7-sinf uchun onlayn kimyo onlayn darslarini tomosha qilishingiz mumkin

№ урока Тема
1 Kimyo fani va uning vazifalari. Fan sifatida rivojlanish tarixi. 10 daqiqa 28 soniya
2 Modda va uning xossalari. 13 daqiqa 13 soniya
3 Kimyo xonasidagi jihozlar bilan ishlashda mehnat xavfsizligi qoidalari bilan tanishish. 10 daqiqa 59 soniya
4 Laboratoriya jihozlari bilan ishlash. Alanganing tuzilishini o`rganish. 16 daqiqa 0 soniya
5 Atom-molekulyar ta`limot. Ularning mavjudligi. Kimyoviy element, kimyoviy belgi. 14 daqiqa 9 soniya
6 Atomlarning o`lchami. Nisbiy va absolut massa. 10 daqiqa 37 soniya
7 Atomlarning o`lchami. Nisbiy va absolut massa2 10 daqiqa 19 soniya
8 Kimyoviy modda - atom va molekulalar uyushmasi. Molekular va nomolekular moddalar. 11 daqiqa 39 soniya
9 O`tilgan mavzular yuzasidan takrorlash. 8 daqiqa 32 soniya
10 Sof modda va aralashma. 11 daqiqa 57 soniya
11 Ifloslangan osh tuzini tozalash. 14 daqiqa 26 soniya
12 Oddiy va murakkab moddalar. 19 daqiqa 37 soniya
13 Moddaning agregat holatlari. 17 daqiqa 50 soniya
14 Kimyoviy formula va undan kelib chiqadigan xulosalar. Valentlik. Indekslar haqida tushuncha. 11 daqiqa 24 soniya
15 Molekulalarning o`lchami, nisbiy va absolut massasi. Mol va molar massa. 12 daqiqa 40 soniya
16 O`tilgan mavzular yuzasidan masalalar yechish 18 daqiqa 13 soniya
17 Fizik va kimyoviy o'zgarishlar. 2-3-laboratoriya ishi 12 daqiqa 15 soniya
18 O`tilgan mavzular yuzasidan takrorlash 14 daqiqa 40 soniya
19 Kimyoviy reaksiyalarning sodir bo'lishi. Kimyoviy reaksiya tenglamalari. Koeffitsientlar 10 daqiqa 35 soniya
20 Tarkibning doimiylik qonuni 15 daqiqa 8 soniya
21 Massaning saqlanish qonuni 11 daqiqa 20 soniya
22 Avogadro qonuni. Molar hajm 15 daqiqa 15 soniya
23 Avagadro qonuniga oid masalalar yechish 14 daqiqa 9 soniya
24 O'tilgan mavzular yuzasidan takrorlash 12 daqiqa 30 soniya
25 Kimyoviy reaksiya turlari. Kimyoviy energiya 13 daqiqa 11 soniya
26 Kimyoviy reaksiya turlariga oid masala yechish 13 daqiqa 27 soniya
27 Kislorod 12 daqiqa 50 soniya
28 Kislorod-oddiy modda 11 daqiqa 48 soniya
29 Kislorodning kimyoviy xossalari 13 daqiqa 56 soniya
30 Yonish. Yonilg'i turlari 31 daqiqa 2 soniya
31 Kislorod mavzusiga oid masala va test topshiriqlari 11 daqiqa 0 soniya
32 Vodorod 15 daqiqa 42 soniya
33 Vodorodning olinishi 13 daqiqa 51 soniya
34 Vodorod - oddiy modda. Vodorodning fizik va kimyoviy xossalari 16 daqiqa 15 soniya
35 Vodorod sof ekologik yonilg'i. Ishlatilishi 12 daqiqa 6 soniya
36 Mustaqil yechish uchun masalalar 15 daqiqa 17 soniya
37 Suv murakkab modda 11 daqiqa 20 soniya
38 Suvning tabiatda tarqalishi 19 daqiqa 12 soniya
39 Suv havzalarini ifloslanishdan saqlash choralari 16 daqiqa 20 soniya
40 Suv-eng yaxshi erituvchi. Eruvchanlik 16 daqiqa 20 soniya
41 Eritmada erigan moddaning massa ulushi 15 daqiqa 20 soniya
42 Eritmada erigan moddaning foiz va molar konsentratsiyasi 13 daqiqa 28 soniya
43 Moddalarning toifalanishi. Metallmaslar va metallar 11 daqiqa 37 soniya
44 Oksidlarning tarkibi, tuzilishi va nomlanishi 13 daqiqa 30 soniya
45 Oksidlarning toifalanishi 17 daqiqa 34 soniya
46 Oksidlarning olinishi va xossalari 15 daqiqa 51 soniya
47 Asoslarning tarkibi, tuzilishi va nomlanishi 20 daqiqa 54 soniya
48 Asoslarning toifalanishi 11 daqiqa 5 soniya
49 Eng muhim oksidlarning ishlatilish 21 daqiqa 25 soniya
50 Asoslarning olinishi va xossalari 22 daqiqa 12 soniya
51 Marganesning birikmalari va ularni ishlatilishi 23 daqiqa 38 soniya
52 Eng muhim asoslarning ishlatilishi 16 daqiqa 30 soniya
53 Kislotalarning tarkibi, tuzilishi va nomlanishi 14 daqiqa 52 soniya
54 Kislotalarning toifalanishi 15 daqiqa 34 soniya
55 Kislotalarning olinishi va xossalari 14 daqiqa 4 soniya
56 Kislotalar mavzusiga oid masalalar yechish 23 daqiqa 27 soniya
57 End muhim kislotalarning ishlatilishi 13 daqiqa 54 soniya
58 Tuzlar tarkibi, tuzilishi va nomlanishi 19 daqiqa 14 soniya
59 Tuzlar formulalarining ifodalanishi va toifalanishi 18 daqiqa 31 soniya
60 Tuzlarning olinishi 19 daqiqa 50 soniya
61 Tuzlarning xossalari 11 daqiqa 2 soniya
62 Ekvivalentlik qonuni 14 daqiqa 42 soniya
63 Anorganik moddalarning asosiy sinflari orasidagi genetik bog'lanish 12 daqiqa 15 soniya

Поиск

Там мы публикуем различные ЕГЭ и DTM варианты, решения школьных экзаменов, видеоуроки и многое другое.

Сборники тестов

ЦТ, Беларусь

DTM тесты, Узбекистан
DTM варианты
Онлайн ДТМ тестирование

Решебники

Физика
Математика

Онлайн тестирование

Английский язык Английский язык
Русский язык Русский язык
Математика Математика
Биология Биология
География География
История История

База знаний по предметам

Физика Физика
Математика Математика
Информатика Информатика
Литература Литература
Английский язык Английский язык
Русский язык Русский язык
Химия Химия
История История
География География
Биология Биология

Все разделы

"Test-Uz.Ru" © 2014-2024. Информационный портал для школьников, абитуриентов, студентов и учителей

О сайте | Обратная связь