10-sinf uchun kimyo onlayn darslar

Onlayn darslarning to'liq ro'yxati.

Bu yerda siz 10-sinf uchun onlayn kimyo onlayn darslarini tomosha qilishingiz mumkin

№ урока Тема
1 Organik kimyo tarixi Organik birikmalarning xarakterli xususiyatlari 12 daqiqa 0 soniya
2 Organik kimyo tuzilishi nazariyasi 18 daqiqa 29 soniya
3 Organik birikmalarning sinflanishi 13 daqiqa 36 soniya
4 Organik birikmalar uchun xos bo`lgan reaksiya turlari 11 daqiqa 50 soniya
5 Organik birikmalar tarkibidagi uglerodning oksidlanish darajasini va valentligini topish 16 daqiqa 54 soniya
6 Mavzuga doir testlar yechish 11 daqiqa 20 soniya
7 1-Laboratoriya ishi 12 daqiqa 11 soniya
8 Alkanlarning fizik xossalari va olish usullari 14 daqiqa 39 soniya
9 Alkanlar. kimyoviy xossalari va ishlatilishi 12 daqiqa 38 soniya
10 Sikloalkanlar. Nomenklaturasi. Izomeriyasi. Olinishi 10 daqiqa 41 soniya
11 Sikloalkanlarning fizik va kimyoviy xossalari 16 daqiqa 22 soniya
12 Alkanlarning xalqaro nomenklatura bo'yicha nomlanishi. Izomeriyasi 19 daqiqa 51 soniya
13 Alkenlarning izomeriyasi 11 daqiqa 38 soniya
14 Alkenlarning olinish usullari 11 daqiqa 31 soniya
15 Alkenlarning fizik va kimyoviy xossalari 15 daqiqa 33 soniya
16 Mavzularga doir masalalar yechish va mashqlar bajarish 16 daqiqa 51 soniya
17 Alkanlarning umumiy formulasi. Gomologik qatori, Ratsional nomenklatura. 12 daqiqa 26 soniya
18 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish 11 daqiqa 22 soniya
19 Mavzular kesimida amaliyotga yo'naltirilgan va fanlararo bog'liqlikka doir masalalar yechish 15 daqiqa 12 soniya
20 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish 12 daqiqa 54 soniya
21 Alkadiyenlar. Olinishi va xossalari 15 daqiqa 38 soniya
22 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish Alkadiyenlarga doir 13 daqiqa 51 soniya
23 Alkinlar. Olinishi va xossalari 20 daqiqa 45 soniya
24 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish Alkinlarga doir 17 daqiqa 10 soniya
25 Organik birikmalarda uglerod atomining gibridlanishi 14 daqiqa 19 soniya
26 Uglevodorodlarning tabiiy manbalari. Neft va neftni qayta ishlash mahsulotlari. 9 daqiqa 32 soniya
27 Masala va mashqlar yechish. 14 daqiqa 45 soniya
28 Uglevodorodlarning tabiiy manbalari. Neft va neftni qayta ishlash mahsulotlari 13 daqiqa 48 soniya
29 3-amaliy mashg'ulot: Asetilenning olinishi 12 daqiqa 28 soniya
30 Masala va mashqlar yechish 14 daqiqa 45 soniya
31 Etilenning olinishi va xossalarini o'rganish 12 daqiqa 7 soniya
32 O'tilgan mavzularni mustahkamlash 20 daqiqa 19 soniya
33 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish 19 daqiqa 25 soniya
34 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish 17 daqiqa 56 soniya
35 Mavzuga doir masalalar yechish 16 daqiqa 22 soniya
36 Elektroliz va uning amaliy ahamiyati 16 daqiqa 56 soniya
37 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish 19 daqiqa 4 soniya
38 Uglevodorodlarning tabiiy manbalari. Tabiiy gaz va tosgko'mir 19 daqiqa 16 soniya
39 Spirtlar. To'yingan bir atomli spirtlarning nomenklaturasi, izomeriyasi va olinishi 11 daqiqa 32 soniya
40 To'yingan bir atomli spirtlarning fizik va kimyoviy xossalari ishlatilishi 17 daqiqa 49 soniya
41 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish 15 daqiqa 12 soniya
42 O'tgan mavzularni mustahkamlash 15 daqiqa 59 soniya
43 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish 13 daqiqa 24 soniya
44 Monosaxaridlar fizik va kimyoviy xossalari. Qo'llanilishi 10 daqiqa 46 soniya
45 Mavzular yuzasidan masalalar yechish 14 daqiqa 24 soniya
46 4-amaliy mashg'ulot 20 daqiqa 2 soniya
47 Fenollar va aromatik spirtlar. Olinishi va xossalari 12 daqiqa 33 soniya
48 Oksobirikmalar. Aldegidlar. Olinish usullari 17 daqiqa 55 soniya
49 Aldegidlarning fizik va kimyoviy xossalari 9 daqiqa 38 soniya
50 Karbon kislotalar. Nomenklaturasi va olinishi 11 daqiqa 58 soniya
51 To'yingan bir asosli karbon kislotalarning fizik va kimyoviy xossalari 13 daqiqa 6 soniya
52 5-amaliy mashg'ulot 10 daqiqa 30 soniya
53 Yog'lar olinishi va xossalari 21 daqiqa 37 soniya
54 Azotli organik birikmalar. Nirtobirikmalar. Olinishi va xossalari 17 daqiqa 20 soniya
55 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish 11 daqiqa 29 soniya
56 Aminlarning umumiy formulasi. Olinishi. Fizik va kimyoviy xossalari. ishlatilishi 10 daqiqa 4 soniya
57 Aromatik aminlarning olinishi va xossalari. Anilin. Olinishi. Fizik va kimyoviy xossalari 9 daqiqa 21 soniya
58 O'tilgan mavzu yuzasidan masalalar yechish 13 daqiqa 23 soniya
59 Aminokislotalar. Olinishi va xossalari 13 daqiqa 49 soniya
60 Aminokislotalar hossalariga oid tajribalar 13 daqiqa 10 soniya
61 O'tilgan mavzu yuzasidan masalalar yechish 19 daqiqa 25 soniya
62 O'tilgan mavzularni mustahkamlash 19 daqiqa 25 soniya
63 Amaliy mashg'ulot. Oqsillarga xos rangli reaksiya 10 daqiqa 29 soniya
64 Kislorodli va azotli birikmalar mavzusiga doir masalalar yechish 13 daqiqa 23 soniya
65 O'tilgan mavzu yuzasidan masalalar yechish 13 daqiqa 24 soniya
66 Amaliy mashg'ulot. Oqsillarga xos rangli reaksiya 15 daqiqa 59 soniya
67 Polimerlarning ayrim vakillari 12 daqiqa 19 soniya
68 Tolalarni aniqlashga doir tajribalar 19 daqiqa 8 soniya
69 Yuqori molekulyar birikmalar mavzusiga doir masala va mashqlar yechish 15 daqiqa 15 soniya
70 Mavzular yuzasidan masalalar yechish 19 daqiqa 8 soniya
71 O'tgan mavzularni mustahkamlash 14 daqiqa 21 soniya
72 Amaliy mashg'ulot. Organik birikmalar orasidagi genetik bog'lanishni asosida amalga oshirish 17 daqiqa 43 soniya
73 Organik kimyo kursi bo'lim mavzulariga doir qo'shimcha masala va mashqlar yechish 15 daqiqa 29 soniya
74 Organik kimyo kursi bo'limlari mavzulariga doir qo'shimcha masala va mashqlar yechish 2-dars 16 daqiqa 40 soniya

Поиск

Там мы публикуем различные ЕГЭ и DTM варианты, решения школьных экзаменов, видеоуроки и многое другое.

Сборники тестов

ЦТ, Беларусь

DTM тесты, Узбекистан
DTM варианты
Онлайн ДТМ тестирование

Решебники

Физика
Математика

Онлайн тестирование

Английский язык Английский язык
Русский язык Русский язык
Математика Математика
Биология Биология
География География
История История

База знаний по предметам

Физика Физика
Математика Математика
Информатика Информатика
Литература Литература
Английский язык Английский язык
Русский язык Русский язык
Химия Химия
История История
География География
Биология Биология

Все разделы

"Test-Uz.Ru" © 2014-2024. Информационный портал для школьников, абитуриентов, студентов и учителей

О сайте | Обратная связь