Jahon tarixi onlayn darslari

Onlayn darslarning to'liq ro'yxati.

7 sinf

№ урока Тема
1 German qabilalari va Rim imperiyasi 13 daqiqa 35 soniya
2 Franklar imperiyasi. 14 daqiqa 36 soniya
3 Britaniyadan Angliyaga 17 daqiqa 40 soniya
4 Vizantiya: G`arb va Sharq orasida. 20 daqiqa 5 soniya
5 Slavyanlar va ularda davlatlarning tashkil topishi. 17 daqiqa 2 soniya
6 Sharqiy slavyanlar. Kiyev Rusi. 17 daqiqa 53 soniya
7 Arabiston ilk o'rta asrlar boshida 16 daqiqa 19 soniya
8 Arab xalifaligi 13 daqiqa 18 soniya
9 Muqaddas Rim imperiyasi 14 daqiqa 55 soniya
10 Hindiston 16 daqiqa 11 soniya
11 Xitoy IV-XX asrlarda 16 daqiqa 29 soniya
12 Osiyo xalqlari madaniyati 13 daqiqa 58 soniya
13 Yevropada o'rta asr shaharlari 11 daqiqa 58 soniya
14 Osiyo mamlakatlarining o'rta asr shaharlari 17 daqiqa 40 soniya
15 O'rta asrlarda Xristianlik 16 daqiqa 2 soniya
16 Salib yurishlari 22 daqiqa 22 soniya
17 Dastlabki salib yurishlari 18 daqiqa 14 soniya
18 Keyingi salib yurishlari 20 daqiqa 5 soniya
19 Fransiyada markazlashgan davlatning tashkil topishi 16 daqiqa 6 soniya
20 General shtatlar 19 daqiqa 17 soniya
21 Yuz yillik urushning boshlanishi va uning dastlabki davri 17 daqiqa 55 soniya
22 Xitoy 20 daqiqa 10 soniya
23 1916-1917- yillardagi urush harakatlari 12 daqiqa 15 soniya
24 Yaponiya 12 daqiqa 50 soniya
25 Koreya 14 daqiqa 10 soniya
26 Hindiston 11 daqiqa 12 soniya
27 Amerika o'rta asrlarda 11 daqiqa 9 soniya
28 Afrika xalqlari o'rta asrlarda 12 daqiqa 27 soniya

8 sinf

№ урока Тема
1 Kirish. Yangi davrning boshlanishi. Buyuk geografik kashfiyotlar va ularning tarixiy ahamiyati 13 daqiqa 9 soniya
2 Yangi davr boshlarida G'arbiy Yevropa mamlakatlarida industrial jamiyatning shakillanishi 14 daqiqa 17 soniya
3 Movarounnahr va Xurosondagi siyosiy vaziyat 12 daqiqa 56 soniya
4 G'arbiy Yevropadagi yangi davr madaniyatining shakillanishi 16 daqiqa 12 soniya
5 Angliyada qirol hokimiyatining kuchayishi 15 daqiqa 40 soniya
6 XVII asrdagi Angliya burjua inqilobi 12 daqiqa 38 soniya
7 XVI-XVIII asrlarda xalqaro munosabatlar 17 daqiqa 38 soniya
8 Buyuk Fransuz Burjua inqilobining yakunlanishi va yarixiy ahamiyati 19 daqiqa 16 soniya
9 XVI-XVIII asrlarda Germaniya imperiyasi 10 daqiqa 37 soniya
10 XVI-XVIII asrlarda Rossiya Imperiyasi. XVIII asrda Shimoliy Amerika. Amerika qo'shma shtatlarining tashkil topishi. 15 daqiqa 25 soniya
11 Ma'rifat asri 15 daqiqa 11 soniya
12 XVI - XVIII asrlarda Yaponiya va Koreya 15 daqiqa 32 soniya
13 XVI-XVIII asrlarda Usmoniylar Imperiyasi va Eron 22 daqiqa 4 soniya
14 1800-1870-yillarda Buyuk Britaniya 10 daqiqa 46 soniya
15 1800-1870-yillarda Fransiya 11 daqiqa 19 soniya
16 1800-1870-yillarda Germaniya va Italiya 20 daqiqa 0 soniya
17 1800-1870-yillarda Rossiya 15 daqiqa 58 soniya
18 Lotin Amerikasi xalqlarining milliy-ozodlik kurashi. 20 daqiqa 39 soniya
19 1800-1870-yillarda Hindiston 12 daqiqa 31 soniya
20 1800-1870-yillarda Xitoy va Yaponiya 18 daqiqa 16 soniya
21 1800-1870-yillarda Usmoniylar imperiyasi 19 daqiqa 27 soniya
22 1800-1870- yillarda Eron 18 daqiqa 50 soniya
23 1800-1870-yillarda Afg'oniston 14 daqiqa 39 soniya
24 1800-1870-yillarda Afrika xalqlari 10 daqiqa 5 soniya
25 Mustahkamlash. 1800-1870 yillarda Osiyo va Afrika mamlakatlari 14 daqiqa 37 soniya

9 sinf

№ урока Тема
1 Kirish. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida kapitalizm taraqqiyotida yuz bergan tub o'zgarishlar 15 daqiqa 30 soniya
2 Industrial sivilizatsiya 15 daqiqa 30 soniya
3 Fransiyaning ichki siyosati 15 daqiqa 30 soniya
4 Fransiyaning tashqi siyosati 11 daqiqa 16 soniya
5 O'tilgan mavzularni takrorlash 15 daqiqa 30 soniya
6 XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Germaniya. Imperiyaning tashkil topishi. 13 daqiqa 46 soniya
7 Germaniya imperiyasining ichki siyosati 15 daqiqa 30 soniya
8 XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Buyuk Britaniyaning siyosiy va iqtisodiy ahvoli. 12 daqiqa 20 soniya
9 AQSHning ichki siyosati 14 daqiqa 28 soniya
10 AQSHning tashqi siyosati. 16 daqiqa 37 soniya
11 XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Lotin Amerikasi davlatlari. 14 daqiqa 44 soniya
12 Lotin Amerikasining boshqa davlatlari 17 daqiqa 3 soniya
13 O'tilgan mavzularni takrorlash 16 daqiqa 8 soniya
14 XIX oxiri va XX asr boshlarida Podsho Rossiyasining ijtimoiy - siyosiy va iqtisodiy axvoli. 14 daqiqa 4 soniya
15 Podsho rossiyaning tashqi siyosati 14 daqiqa 33 soniya
16 Rossiyada Davlat dumasini tashkil etilishi 13 daqiqa 21 soniya
17 XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Avstriya-Vengriya imperiyasi 15 daqiqa 52 soniya
18 XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarida Yaponiya 19 daqiqa 6 soniya
19 XX asr boshlarida Xitoyning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy axvoli. 17 daqiqa 45 soniya
20 XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Hindiston 19 daqiqa 35 soniya
21 XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Eron 20 daqiqa 0 soniya
22 XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Afg'oniston 16 daqiqa 38 soniya
23 XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Turkiya 19 daqiqa 25 soniya
24 Shimoliy Afrika mamlakatlari 15 daqiqa 44 soniya
25 Tropik va Janubiy Afrika malakatlari 16 daqiqa 18 soniya
26 XIX asr oxiri-XX asr boshlarida podsho rossiyasining ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy ahvoli takrorlash 22 daqiqa 47 soniya
27 Birinchi jahon urushining boshlanishi va borishi 16 daqiqa 27 soniya
28 Birinchi jahon urishining yakunlari va oqibatlari 15 daqiqa 25 soniya
29 Moddiy ishlab chiqarishda texnika va fan taraqqiyoti 16 daqiqa 13 soniya
30 Aniq va tabiiy fanlar rivoji 15 daqiqa 31 soniya
31 Xalq ta'limi. Gumanitar fanlar. San'at 12 daqiqa 51 soniya
32 Adabiyot 12 daqiqa 13 soniya
33 O'tilgan mavzularni takrorlash 33 daqiqa 7 soniya

10 sinf

№ урока Тема
1 Kirish. 1918-1939-yillarda xalqaro munosabatlar. 15 daqiqa 56 soniya
2 1918-1939-yillarda xalqaro munosabatlar. 15 daqiqa 45 soniya
3 1918-1939-yillarda Buyuk Britaniya. 15 daqiqa 45 soniya
4 1918-1939-yillarda Fransiya. 16 daqiqa 20 soniya
5 1918-1939-yillarda Amerika qo'shma shtatlari. 19 daqiqa 22 soniya
6 1918-1939-yillarda Germaniya 19 daqiqa 12 soniya
7 1918-1939-yillarda SSSR. 22 daqiqa 12 soniya
8 1918-1939-yillarda Ispaniya va Italiya 19 daqiqa 59 soniya
9 1918-1939-yillarda Yaponiya 17 daqiqa 24 soniya
10 1918-1939-yillarda Xitoy va Hindiston 16 daqiqa 45 soniya
11 1918-1939-yillarda Тurkiya va Eron 16 daqiqa 50 soniya
12 1918-1939-yillarda Afrika mamlakatlari 14 daqiqa 24 soniya
13 Ikkinchi jahon urushining boshlanishi 18 daqiqa 13 soniya
14 Ikkinchi jahon urushi va uning yakunlari 14 daqiqa 56 soniya
15 Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlari siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy yo'nalishlari 15 daqiqa 38 soniya
16 Ikkinchi jahon urushidan keyingi xalqaro munosabatlar. "Sovuq urush"ning boshlanishi 17 daqiqa 9 soniya
17 1946-1991-yillarda Amerika Qo'shma Shtatlari 19 daqiqa 31 soniya
18 1946-1991-yillarda Sovet ittifoqi 9 daqiqa 30 soniya
19 1946-1991- yillarda AQSh va SSSR tashqi siyosati 10 daqiqa 18 soniya
20 1946-1991-yillarda AQSh va SSSR 10 daqiqa 12 soniya
21 1946-1991-yillarda Germaniya va Italiya 9 daqiqa 38 soniya
22 1918-1939-yillarda Turkiya va Eron 10 daqiqa 34 soniya
23 1946-1991-yillarda Germaniya va Italiya 15 daqiqa 48 soniya
24 1946-1991-yillarda Yaponiya va Osiyoning Yangi Industrial mamlakatlari. 18 daqiqa 0 soniya
25 1946-1991-yillarda Xitoy Xalq Respublikasi 20 daqiqa 29 soniya
26 1946-1991 yillarda Hindiston va Pokiston 16 daqiqa 26 soniya
27 1946- 1991- yillarda Turkiya, Eron va Afg'oniston 13 daqiqa 23 soniya
28 1946-1991-yillarda Turkiya, Eron va Afg'oniston 2 dars 13 daqiqa 23 soniya
29 1946-1991-yillarda Lotin Amerikasi mamlakatlari 16 daqiqa 14 soniya
30 1946-1991 yillarda Yaponiya va Osiyoning yangi industrial mamlakatlari 16 daqiqa 4 soniya
31 XX asrning ikkinchi yarmida fan va madaniyatning rivojlanishi 9 daqiqa 41 soniya
32 Umumlashtiruvchi dars 13 daqiqa 47 soniya
33 Umumlashtiruvchi dars 9 daqiqa 58 soniya

11 sinf

№ урока Тема
1 XX asr oxiri - XXI asr boshlarida dunyo mamlakatlari 12 daqiqa 49 soniya
2 Sharqiy yevropa mamlakatlarida demokratik inqiloblar va sotsialistik lagerning parchalanishi 17 daqiqa 30 soniya
3 Sovet davlatining parchalanishi va sobiq sovet Respublikalarida mustaqillikning e'lon qilinishi 19 daqiqa 5 soniya
4 991-2017 yillarda Rossiya Federaysiyasi 21 daqiqa 40 soniya
5 1991-2017 yillarda Ukraina,Belarus va Moldova respublikalari 17 daqiqa 31 soniya
6 1991-2017 yillarda Boltiqbo'yi davlatlari 17 daqiqa 57 soniya
7 1991-2017 yillarda Kavkazorti davlatlari 16 daqiqa 15 soniya
8 1991-2017 yillarda Markaziy Osiyo davlatlari 17 daqiqa 43 soniya
9 G'arb mamlakatlarida integratsiyalashuvchi jarayonlarning jadallashuvi. Yevropa ittifoqi va AQSH munosabatlari. 23 daqiqa 37 soniya
10 1991-2017 yillarda Amerika Qo'shma Shtatlari 14 daqiqa 22 soniya
11 1991-2007 Yillarda Germaniya federatsiyasi Respublikasi 17 daqiqa 4 soniya
12 1991-2017-yillarda Buyuk Britaniya 15 daqiqa 3 soniya
13 1991-2017-yillarda Fransiya 13 daqiqa 5 soniya
14 1991-2017-yillarda Italiya 16 daqiqa 3 soniya
15 Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlari siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish asosiy yo'nalishloari 15 daqiqa 38 soniya
16 1991-2017-yillarda Yaponiya 19 daqiqa 46 soniya
17 1991-2017-yillarda Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari 14 daqiqa 39 soniya
18 1991-2017-yillarda Hindiston 16 daqiqa 17 soniya
19 Takrorlash darsi 14 daqiqa 3 soniya
20 1991-2017-yillarda Turkiya Respublikasi 16 daqiqa 22 soniya
21 1991-2017-yillarda Eron Islom respublikasi 15 daqiqa 9 soniya
22 Umumlashtiruvchi dars 20 daqiqa 55 soniya
23 1991-2017-yillarda Isroil davlati va Falastin muammosi 16 daqiqa 19 soniya
24 1991-2017-yillarda Afrika mamlakatlari 16 daqiqa 38 soniya
25 XX asr oxiri - XXI asr boshlarida globallashuv muammolari, harbiy ektremistik va ekologik xavf-xatarlar 18 daqiqa 22 soniya
26 XXl asr oxiri - XXl asr boshlarida barqaror rivojlanish va etno-ijtimoiy muammolar 13 daqiqa 32 soniya
27 20asr oxiri- 21asr boshlarida ilmiy- texnik taraqqiyot. Ilm-fan, adabiyot, san'at 13 daqiqa 31 soniya
28 O'tilgan mavzularni takrorlash 10 daqiqa 2 soniya
29 XX asr oxiri- XXI asr boshlarida ilmiy-texnik taraqqiyot va ilm-fan, adabiyot, san'atning rivoji. Takrorlash 10 daqiqa 27 soniya

"Test-Uz.Ru" © 2014-2023. Информационный портал для школ, лицеев и ВУЗов

О сайте | Обратная связь | Донаты