Informatika onlayn darslari

Onlayn darslarning to'liq ro'yxati.

5 sinf

№ урока Тема
1 Xavfsizlik texnikasi qoidalari va sanitariya-gigiyena talablari 14 daqiqa 9 soniya
2 Informatika fani haqida 12 daqiqa 50 soniya
3 Axborot va raqamli texnologiyalar 15 daqiqa 6 soniya
4 Axborotni kodlash. Axborot o'lchov birliklari 19 daqiqa 14 soniya
5 Amaliy mashg`ulot 11 daqiqa 49 soniya
6 Kompyuterning qo'shimcha qurilmalari 13 daqiqa 46 soniya
7 Klaviatura va sichqoncha bilan ishlash ko`nikmalari 18 daqiqa 15 soniya
8 Klaviatura trenajorlari va "tezkor terish" mashqlari 16 daqiqa 28 soniya
9 Kompyuterni boshqaruvchi dasturlar 12 daqiqa 13 soniya
10 Amaliy mashg'ulot 16 daqiqa 13 soniya
11 Matn protsessori dasturi va uning interfeysi 12 daqiqa 24 soniya
12 Hujjatlarni formatlash uskunalari 11 daqiqa 59 soniya
13 Matn protsessori va dasturida hujjat yaratish va tahrirlash 13 daqiqa 48 soniya
14 Hujjatlarda jadballar bilan ishlash 9 daqiqa 36 soniya
15 WordArt obyekti va sarvaraq titul yaratish 12 daqiqa 48 soniya
16 Grafik muharrir interfeysi va uskunalar paneli 10 daqiqa 31 soniya
17 Grafik muharrirlarida matn bilan ishlash 10 daqiqa 28 soniya
18 Grafik muharrirlarida matn bilan ishlash 11 daqiqa 7 soniya
19 Qatlamlar bilan ishlash 17 daqiqa 26 soniya
20 Scratch dasturlash muhiti 15 daqiqa 13 soniya
21 Sodda animatsiya dasturni yaratish 15 daqiqa 58 soniya
22 Spraytlar liboslari kostyumlarini almashtirish 13 daqiqa 56 soniya
23 Ovoz va matn bilan ishlash 15 daqiqa 58 soniya
24 Scratch muhitida shakllar yaratish 15 daqiqa 23 soniya
25 Mustahkamlash 17 daqiqa 10 soniya

6 sinf

№ урока Тема
1 Matn muharrirlari 12 daqiqa 0 soniya
2 MS Word matn protssesorining interfeysi 10 daqiqa 51 soniya
3 Hujjatni hosil qilish va saqlash 12 daqiqa 46 soniya
4 Amaliy mashg'ulot 15 daqiqa 19 soniya
5 Wordda matn yozish qoidalari 12 daqiqa 40 soniya
6 Amaliy mashg'ulot 15 daqiqa 46 soniya
7 Hujjatlarning asosiy parametrlari 13 daqiqa 17 soniya
8 Amaliy mashg'ulot 16 daqiqa 44 soniya
9 Amaliy mashg'ulot. Takrorlash 17 daqiqa 2 soniya
10 Hujjatlarni tahrir qilish 12 daqiqa 55 soniya
11 Hujjatlarni tahrir qilish bo'yicha amaliy mashg'ulot 14 daqiqa 40 soniya
12 Hujjatni formatlash 16 daqiqa 51 soniya
13 Hujjatni tahrirlash va formatlashga oid mashqlar 13 daqiqa 53 soniya
14 Hujjatlarda rasmlar bilan ishlarga oid mashqlar 30 daqiqa 52 soniya
15 Rasm va chizmalarga oid amaliy mashg'ulot 20 daqiqa 37 soniya
16 Rasm va chizmalarga oid amaliy mashg'ulot 10 daqiqa 11 soniya
17 SmartArt obyekti maketlaridan foydalanish 13 daqiqa 17 soniya
18 Hujjatlarda jadvallar bilan ishlash 10 daqiqa 51 soniya
19 Jadvallar ustida amallar 14 daqiqa 4 soniya
20 Jadvallar ustida amallar. Amaliy mashg'ulot 12 daqiqa 36 soniya
21 Hujjatga havola va gipermurojaat joylashtirish 11 daqiqa 22 soniya
22 Amaliy mashg'ulot 12 daqiqa 32 soniya
23 WordART obyekti 12 daqiqa 32 soniya
24 Word dasturida formulalar yozish 13 daqiqa 36 soniya
25 Amaliy mashg'ulot 12 daqiqa 32 soniya
26 Amaliy mashg'ulot 13 daqiqa 28 soniya
27 Takrorlash 14 daqiqa 24 soniya
28 "Word" da hujjatni chop etish 12 daqiqa 35 soniya
29 Mustahkamlash 14 daqiqa 58 soniya
30 Mustahkamlash 16 daqiqa 0 soniya

7 sinf

№ урока Тема
1 Axborot tushunchasi va bilish haqida 13 daqiqa 23 soniya
2 Axborotlar ustida bajariladigan amallar. 18 daqiqa 34 soniya
3 Axborotlarni kodlash usullari. 17 daqiqa 15 soniya
4 Amaliy mashg'ulot.Takrorlash 17 daqiqa 50 soniya
5 Sanoq sistemalari haqida. 16 daqiqa 19 soniya
6 Ikkilik sanoq sistemasida amallar bajarish. 15 daqiqa 58 soniya
7 Amaliy mashg'ulot. 14 daqiqa 54 soniya
8 Takrorlash darsi. 17 daqiqa 15 soniya
9 Bir sanoq sistemasidagi sonlarni boshqa sanoq sistemasida tasvirlash. 14 daqiqa 54 soniya
10 Amaliy mashg'ulot 15 daqiqa 44 soniya
11 Axborotlarning kompyuterda tasvirlanishi 15 daqiqa 31 soniya
12 "Axborotlarni kompyuterda tasvirlanishi" mavzusida Amaliy mashg'ulot 14 daqiqa 56 soniya
13 Takrorlash 18 daqiqa 48 soniya
14 Mustahkamlash 15 daqiqa 45 soniya
15 Axborot texnologiyalari 10 daqiqa 31 soniya
16 Axborot olam muammolari va internet 11 daqiqa 2 soniya
17 Amaliy mashg'ulot 13 daqiqa 49 soniya
18 "Axborot texnologiyalari va axborotli olam muammolari va internet" mavzularini takrorlash 12 daqiqa 32 soniya
19 Internetda ishlashni ta'minlovchi dasturlar 11 daqiqa 20 soniya
20 "Internetda ishlashni ta'minlovchi dasturlar" mavzusida amaliy mashg'ulot 7 daqiqa 52 soniya
21 "Internetda ishlashni ta'minlovchi dasturlar" mavzusini takrorlash 17 daqiqa 20 soniya
22 Internetda ma'lumotlarni izlash 11 daqiqa 35 soniya
23 "Internetda ma'lumotlarni izlash" mavzusida amaliy mashg'ulot 10 daqiqa 38 soniya
24 Elektron pochta 15 daqiqa 5 soniya
25 Amaliy mashg'ulot. Elektron pochta 11 daqiqa 49 soniya
26 Axborotlarni himoyalash va antiviruslar haqida 17 daqiqa 45 soniya
27 Axborotlarni himoyalash va antiviruslar haqida 16 daqiqa 10 soniya
28 Amaliy mashg'ulot. Axborotlarni ximoyalash va antiviruslar haqida 12 daqiqa 17 soniya
29 Takrorlash darsi. Axborotlarni himoyalash va antirivuslar haqida 11 daqiqa 24 soniya
30 Takrorlash darsi. Internetda ishlash asoslari 17 daqiqa 53 soniya
31 Yakuniy takrorlash darsi 11 daqiqa 27 soniya

8 sinf

№ урока Тема
1 SMM Social media marketing - ijtmoiy media marketing haqida 11 daqiqa 46 soniya
2 SMM Social media marketing - ijtmoiy media marketing haqida 13 daqiqa 44 soniya
3 SMM platformalari bilan tanishish. Telegram tarmog'i 14 daqiqa 8 soniya
4 SMM platformalari bilan tanishish. YouTube sayti 16 daqiqa 2 soniya
5 SMM platformalari bilan tanishish. Telegram tarmog'i 10 daqiqa 59 soniya
6 SMM platformalari bilan tanishish. Instagram tarmog'i 11 daqiqa 24 soniya
7 SMMni Internet tarmog'ida harakatlantirish 12 daqiqa 2 soniya
8 Amaliy ish 13 daqiqa 54 soniya
9 SMM asosida tadqiqot loyihalarini boshqarish. YouTube saytida kanal ochish 15 daqiqa 9 soniya
10 SMM asosida tadqiqot loyihalarini boshqarish. Facebook tarmog'ida sahifa ochish 12 daqiqa 31 soniya
11 SMM asosida tadqiqod loyihalarini boshqarish. Telegram tarmog'ida kanal ochish 12 daqiqa 57 soniya
12 CMS Platformalari bilan tanishish 14 daqiqa 21 soniya
13 Amaliy ish 13 daqiqa 58 soniya
14 Web-sayt tarkibi bilan ishash. 11 daqiqa 28 soniya
14 Web-sayt dizayni bilan ishlash 6 daqiqa 45 soniya
15 Amaliy ish. Wordpressda web sayt tarkibi bilan ishlash 19 daqiqa 0 soniya
16 Amaliy ish 11 daqiqa 37 soniya
17 LMS Learning management systems-ta'limni boshqaruv tizimlari haqida 10 daqiqa 50 soniya
18 LMS platformalarning turlari va vazifalari 11 daqiqa 20 soniya
19 Amaliy ish 9 daqiqa 47 soniya
20 LMS asosida masofaviy ta'lim olish. Moodle platformasi 17 daqiqa 9 soniya
21 Amaliy ish. Moodle platformasida ta'lim olish 11 daqiqa 0 soniya
22 LMS asosida masofaviy ta'lim olish. Google Classroom platformasi 13 daqiqa 14 soniya
23 MOOC MASSIVE OPEN ONLINE COURSES - OMMAVIY OCHIQ ONLAYN KURSLAR haqida 13 daqiqa 22 soniya
24 Amaliy mashg'ulot 15 daqiqa 58 soniya
25 MOOC asosida masofaviy ta'lim olish 13 daqiqa 2 soniya
26 Amaliy mashg'ulot 14 daqiqa 16 soniya
27 "WEB-FREELANCE" haqida tushuncha 12 daqiqa 48 soniya
28 Amaliy mashg'ulot 16 daqiqa 38 soniya

9 sinf

№ урока Тема
1 Sanoq sistemalari haqida. Ikkilik sanoq sistemasida amallar bajarish 20 daqiqa 56 soniya
2 Sakkizlik va o'n oltilik sanoq sistemasida amallar bajarish 18 daqiqa 32 soniya
3 Sonlarni bir sanoq sistemasidan boshqa sanoq sistemasiga o'tkazish 22 daqiqa 25 soniya
4 Mantiqiy amallar va ifodalar 17 daqiqa 56 soniya
5 Masalalarni kompyuterda yechish bosqichlari 35 daqiqa 42 soniya
6 Model va uning turlari 19 daqiqa 48 soniya
7 Algoritm tushunchasi va uning xossalari 12 daqiqa 28 soniya
8 Algoritm turlari va tasvirlash usullari 16 daqiqa 45 soniya
9 Algoritm turlari va tasvirlash usullariga oid amaliy mashg'ulot. 14 daqiqa 42 soniya
10 Model va uning turlari davomi. 14 daqiqa 35 soniya
11 Chiziqli algoritmlar 8 daqiqa 7 soniya
12 Tarmoqlanuvchi algoritmlar 11 daqiqa 7 soniya
13 Algoritmlar mavzusiga oid amaliy mashg'ulot 9 daqiqa 49 soniya
14 Takrorlanuvchi algoritmlar 13 daqiqa 26 soniya
15 Algoritm mavzusiga oid amaliy mashg'ulot 22 daqiqa 16 soniya
16 Dastur va dasturlash haqida 27 daqiqa 51 soniya
17 Python dasturlash tilini o'rnatish 27 daqiqa 19 soniya
18 Python ma'lumot turlari 8 daqiqa 5 soniya
19 Pythonda arifmetik amallarni bajarish 17 daqiqa 55 soniya
20 Pythonda arifmetik amallari bajarash mavzusi bo'yicha masalalar yechish 18 daqiqa 47 soniya
21 Pythonda satrlar bilan ishlash 17 daqiqa 48 soniya
22 Pythonda operator va ifodalar 18 daqiqa 38 soniya
23 Pythonda sodda masalalarni dasturlash 12 daqiqa 59 soniya
24 Pythonda operator va ifodalar mavzusi bo'yicha amaliy mashg'ulot 14 daqiqa 0 soniya
25 Pythonda mantiqiy masalalarni dasturlash bo'yicha amaliy mashg'ulot 15 daqiqa 43 soniya
26 Pythonda mantiqiy masalalarni dasturlash 18 daqiqa 46 soniya
27 Tarmoqlanuvchi algoritmlarni dasturlash. If...else operatori 14 daqiqa 35 soniya
28 Tarmoqlanuvchi algoritmlarni dasturlash. If...else operatori mavzusida amaliy mashg'ulot 12 daqiqa 34 soniya
29 Tarmoqlanuvchi algoritmlarni dasturlash. elif operatori 15 daqiqa 42 soniya
30 Tarmoqlanuvchi algoritmlarni dasturlash. elif operatopi mavzusida amaliy mashg'ulot 16 daqiqa 4 soniya
31 Takrorlanuvchi algoritmlarni dasturlash. For operatori 13 daqiqa 19 soniya
32 Takrorlanuvchi algoritmlarni dasturlash, for operatori, ichma-ich joylashgan sikllar bo'yicha amaliy mashg'ulot 14 daqiqa 33 soniya
33 Takrorlanuvchi algoritmlarni dasturlash. for operatori 11 daqiqa 11 soniya
34 Takrorlash darsi 12 daqiqa 44 soniya
35 Takrorlanuvchi algoritmlarni dasturlash. 20 daqiqa 0 soniya
36 Takrorlanuvchi algoritmlarni dasturlash. while operatori 16 daqiqa 57 soniya
37 Takrorlanuvchi algoritmlarni dasturlash. while operatori mavzusi bo'yicha amaliy mashg'ulot 13 daqiqa 18 soniya
38 Tarmoqlanuvchi algoritmlarni dasturlash. ELIF operatori 12 daqiqa 24 soniya
39 Tarmoqlanuvchi algoritmlarni dasturlash. If... else operatori 12 daqiqa 24 soniya
40 Sikllarni boshqarish: continue, break operatorlari 16 daqiqa 45 soniya
41 Qism dasturlar: funksiyalar va protseduralar mavzusi bo'yicha amaliy mashg'ulot 17 daqiqa 0 soniya
42 Funksiyalar va o'zgaruvchilar 15 daqiqa 52 soniya
43 Funksiyalar va o'zgaruvchilar 2-dars 19 daqiqa 18 soniya
44 Funksiyalar va o'zgaruvchilar mavzusida amaliy mashg'ulot 9 daqiqa 15 soniya
45 Python dasturlash tili kutubxonasi 13 daqiqa 20 soniya
46 Python dasurlash tili kutubxonasi 2-dars 13 daqiqa 20 soniya
47 Python dasurlash tili kutubxonasi mavzusida amaliy mashg'ulot 14 daqiqa 46 soniya
48 Pythonda foydalanuvchi grafik interfeysi bilan ishlash 1 17 daqiqa 5 soniya
49 Amaliy mashg'ulot 13 daqiqa 14 soniya
50 O'tilgan mavzularni takrorlash 9 daqiqa 43 soniya
51 O'tilgan mavzularni takrorlash 9 daqiqa 43 soniya

10 sinf

№ урока Тема
1 Sodda ifodalarni hisoblash 17 daqiqa 7 soniya
2 Katakka murojaat: nisbiy, absolyut va aralash murojaat 14 daqiqa 46 soniya
3 Murojaatdan foydalanib amal bajarishda nusxalashning afzalligi 19 daqiqa 29 soniya
4 Sodda va murakkab funksiyalarning grafiklari 16 daqiqa 49 soniya
5 Boshqa varaq va kitobga murojaat 13 daqiqa 49 soniya
6 MS EXCELning funksiyalar kutubxonasi 8 daqiqa 10 soniya
7 Funksiya argumenti oynasi 17 daqiqa 8 soniya
8 Matnli funksiyalar 24 daqiqa 48 soniya
9 Matnli funksiyalar 9 daqiqa 24 soniya
10 Matematik funksiyalar. Ko'paytmani hisoblashga oid funksiyalar 13 daqiqa 56 soniya
11 Statistik funksiyalar 12 daqiqa 49 soniya
12 Amaliy mashg'ulot 15 daqiqa 54 soniya
13 Ma'lumotlar ombori haqida tushuncha 10 daqiqa 9 soniya
14 Ma'lumotlar omborini boshqarish tizimlari 11 daqiqa 58 soniya
15 Amaliy mashg'ulot 7 daqiqa 3 soniya
16 Amaliy mashg'ulot 9 daqiqa 14 soniya
17 Amaliy mashg'ulot. 5 daqiqa 49 soniya
18 MS Access 2010 dasturida ma'lumotlar omborini tashkil etish mavzusida Amaliy Mashg'ulot 11 daqiqa 56 soniya
19 Ilovalar yaratishning zamonaviy usullari 12 daqiqa 54 soniya
20 Delphi dasturlash tili muhuti 18 daqiqa 59 soniya
21 Delphi dasturlash tili muhiti 18 daqiqa 39 soniya
22 Boshqarish tugmasi 17 daqiqa 48 soniya
23 Boshqaruv tugmasi mavzusi bo'yicha Amaliy mashg'ulot 10 daqiqa 57 soniya
24 Showmessage oynasi 12 daqiqa 45 soniya
25 Takrorlash 10 daqiqa 45 soniya
26 Ilova oynasiga ma'lumot joylash 12 daqiqa 18 soniya
27 Ilova oynasiga ma'lumot joylash mavzusida. Amaliy mashg'ulot. 21 daqiqa 42 soniya
28 Boshqarish obyektlarining faolligi va ko'rinmasligi 15 daqiqa 21 soniya
29 Boshqarish obyektlarining faolligi va ko'rinmasligi mavzusida amaliy mashg'ulot 11 daqiqa 22 soniya
30 Ilovaga ma'lumotlar kiritish 8 daqiqa 31 soniya
31 Ilovaga ma'lumotlar kiritish mavzusida amaliy mashg'ulot 17 daqiqa 56 soniya
32 Ma'lumotlar turini o'zgartirish 12 daqiqa 58 soniya
33 Ilovada radiotugmalar guruhidan foydalanish 15 daqiqa 21 soniya
34 ListBox va ComboBox obyektlari 14 daqiqa 29 soniya
35 Memo boshqarish obyekti 12 daqiqa 50 soniya
36 Amaliy mashg'ulot. Memo boshqarish obyekti 15 daqiqa 47 soniya
37 Delphida grafika bilan ishlash 14 daqiqa 34 soniya
38 Takrorlash darsi 16 daqiqa 23 soniya
39 Timer obyekti va undan foydalanish 12 daqiqa 11 soniya
40 Timer obyekti va undan foydalanish 15 daqiqa 4 soniya
41 Amaliy mashg'ulot. Timer obyekti va undan foydalanish 19 daqiqa 13 soniya
42 Rasmga boshqa obyektlarni joylash 14 daqiqa 28 soniya
43 Amaliy mashg'ulot: Rasmga boshqa obyektlarni joylash 12 daqiqa 26 soniya
44 Kompyuter viruslari va viruslardan himoyalash usullari 13 daqiqa 25 soniya
45 Grafik va animatsion ilovalarga misollar 12 daqiqa 27 soniya
46 Amaliy mashg'ulot. Grafik va animatsion ilovalarga misollar 17 daqiqa 38 soniya
47 Yakuniy takrorlash darsi 12 daqiqa 36 soniya

11 sinf

№ урока Тема
1 Grafik obyektlar va ularni kompyuterda tasvirlash usullari 13 daqiqa 50 soniya
2 Ikki va uch o'lchamli kompyuter grafikasi turlari 13 daqiqa 22 soniya
3 Photoshop - rastorli grafik muharririda ishlash asoslari. Photoshop interfeysi 12 daqiqa 35 soniya
4 Amaliy mashg'ulot 15 daqiqa 7 soniya
5 Takrorlash darsi 14 daqiqa 54 soniya
6 Photoshopning uskunalar paneli va palitralari 14 daqiqa 27 soniya
7 Amaliy mashg'ulot 16 daqiqa 37 soniya
8 Photoshopda grafik obyekt fayllari bilan ishlash 12 daqiqa 35 soniya
9 Photoshopda geometrik shakl ko'rinishidagi qismni ajratib olish. 12 daqiqa 8 soniya
10 Tasvir bo'lagini ajratib olishning boshqa usullari 13 daqiqa 56 soniya
11 Tasvirlarni kadrlash va ulardan shakl almashtirish amallarini bajarish 10 daqiqa 0 soniya
12 Photoshopda qatlamlar va ulardan foydalanish 15 daqiqa 39 soniya
13 Amaliy mashg'ulot. 10 daqiqa 55 soniya
14 Photoshopda rang tizimlari 8 daqiqa 3 soniya
15 Photoshopda ranglar bilan ishlash 9 daqiqa 18 soniya
16 Kanallar va filtrlar haqida ma'lumot 12 daqiqa 23 soniya
17 Qalam va mo'yqalam bilan ishlash 13 daqiqa 56 soniya
18 Amaliy mashg'ulot 11 daqiqa 43 soniya
19 Tasvirga geometrik obyektlarni va vektorli obyektlarni joylash 11 daqiqa 35 soniya
20 Amaliy mashg'ulot 11 daqiqa 33 soniya
21 Amaliy mashg'ulot 12 daqiqa 59 soniya
22 Web-sahifa, Web-sayt va Web-dizayn tushunchalari 21 daqiqa 55 soniya
23 Amaliy mashg'ulot 13 daqiqa 43 soniya
24 Web-dizayn va uning dasturiy ta'minoti. Macromedia Flash dasturi yordamida Web-sahifa va yaratish va bezash 18 daqiqa 36 soniya
25 Amaliy mashg'ulot 17 daqiqa 9 soniya
26 Web-sahifalarga rasmli, grafikli ma'lumotlarni joylashtirish va bezash 12 daqiqa 59 soniya
27 Amaliy mashg'ulot 18 daqiqa 1 soniya
28 Takrorlash darsi 9 daqiqa 41 soniya
29 Web sahifada formalar yaratish va bezash 14 daqiqa 29 soniya
30 Takrorlash darsi 8 daqiqa 11 soniya
31 Web-sahifalarda animatsiya va ularni o'rnatish 14 daqiqa 28 soniya
32 Amaliy mashg'ulot 11 daqiqa 37 soniya
33 Tovushli ma'lumotlar va ular bilan ishlash 12 daqiqa 33 soniya
34 Takrorlash darsi 11 daqiqa 6 soniya
35 Amaliy mashg'ulot 11 daqiqa 38 soniya
36 Amaliy mashg'ulot 15 daqiqa 9 soniya
37 Web-sahifalar orasida aloqalarni o'rnatish imkoniyatlari 12 daqiqa 13 soniya
38 Amaliy mashg'ulot 12 daqiqa 49 soniya
39 Amaliy mashg'ulot 17 daqiqa 53 soniya
40 Axborot xavfsizligi tushunchasi va samaradorligi ko'rsatkichlari 14 daqiqa 21 soniya
41 Axborot xavfsizligi muammolari. Axborotlarni himoyalashning tarkibiy qismlari va usullari 12 daqiqa 29 soniya
42 Amaliy mashg'ulot 11 daqiqa 37 soniya
43 Axborot xavfsizligi muammolari. Axborotlarni himoyalashning tarkibiy qismlari va usullari 10 daqiqa 20 soniya
44 Mintaqaviy va global kompyuter tarmog'i va uni himoyalash 11 daqiqa 54 soniya
45 Amaliy mashg'ulot 11 daqiqa 29 soniya
46 Internetda saqlanayotgan axborot manbalarining xavfsizligi muammolari 12 daqiqa 46 soniya
47 Amaliy mashg'ulot 15 daqiqa 0 soniya
48 Elektron hukumat 13 daqiqa 21 soniya
49 Amaliy mashg'ulot 16 daqiqa 5 soniya
50 Elektron pochta xizmati tuzilmasi 12 daqiqa 31 soniya
51 Amaliy mashg'ulot 12 daqiqa 2 soniya
52 Amaliy mashg'ulot 12 daqiqa 1 soniya
53 Takrorlash darsi 12 daqiqa 1 soniya
54 Mustahkamlash darsi 15 daqiqa 20 soniya

"Test-Uz.Ru" © 2014-2023. Информационный портал для школ, лицеев и ВУЗов

О сайте | Обратная связь | Донаты