Alifbe onlayn darslari

Onlayn darslarning to'liq ro'yxati.

1 sinf

№ урока Тема
1 Mustaqillik darsi 16 daqiqa 57 soniya
2 Gap. So'z va bo'g'in haqida amaliy tushuncha 18 daqiqa 30 soniya
3 O tovushi va oOo harfi 14 daqiqa 1 soniya
4 N tovushi va Nn harfi 22 daqiqa 16 soniya
5 A tovushi va Aa harfi 22 daqiqa 12 soniya
6 tovushi va Aa harfini mustahkamlash 25 daqiqa 56 soniya
7 I tovushi va Ii harfi. 13 daqiqa 19 soniya
8 I tovushi va Ii harfini mustahkamlash 17 daqiqa 15 soniya
9 M tovushi va Mm harfi 15 daqiqa 52 soniya
10 M tovushi va Mm harfini mustahkamlash 19 daqiqa 30 soniya
11 T tovushi va Tt harfi 9 daqiqa 58 soniya
12 T tovushi va Tt harfi mustahkamlash 13 daqiqa 51 soniya
13 L tovushli va L lharfi 9 daqiqa 30 soniya
14 L tovushi va Ll harfini mustahkamlash 12 daqiqa 56 soniya
15 B tovushi va Bb harfi 12 daqiqa 13 soniya
16 B tovushi va Bb harfini mustahkamlash 12 daqiqa 56 soniya
17 K tovushi va Kk harfi 14 daqiqa 51 soniya
18 K tovushi va Kk harfini mustahkamlash 20 daqiqa 26 soniya
19 R tovushi va Rr harfi 11 daqiqa 21 soniya
20 R tovushi va Rr harfini mustahkamlash 13 daqiqa 4 soniya
21 O' tovushi va O'o' harfi 10 daqiqa 23 soniya
22 O' tovushi va O'o' harfini mustahkamlash 17 daqiqa 15 soniya
23 D tovushi va Dd harfi 15 daqiqa 17 soniya
24 D tovushi va Dd harfini mustahkamlash 16 daqiqa 27 soniya
25 U tovushi va Uu harfi 13 daqiqa 56 soniya
26 U tovushi va Uu harfini mustahkamlash 10 daqiqa 49 soniya
27 Y tovushi va Yy harfi 12 daqiqa 10 soniya
28 Y tovushi va Yy harfi mustahkamlash 11 daqiqa 56 soniya
29 E tovushi va Ee harfi 14 daqiqa 29 soniya
30 E tovushi va Ee harfini mustahkamlash 12 daqiqa 1 soniya
31 G tovushi va Gg harfi 18 daqiqa 53 soniya
32 Gg tovushi va Gg harfini mustahkamlash 9 daqiqa 46 soniya
33 Ng tovushi va ng harfi 15 daqiqa 5 soniya
34 Ng tovushi va ng harfini mustahkamlash 10 daqiqa 45 soniya
35 S tovushi va Ss harfi 12 daqiqa 16 soniya
36 Ss tovushi va Ss harfini mustahkamlash 10 daqiqa 47 soniya
37 H tovushi va Hh harfi. 12 daqiqa 57 soniya
38 H tovushi va Hh harfini mustahkamlash 9 daqiqa 10 soniya
39 h tovushi va Shsh harfi 9 daqiqa 32 soniya
40 Sh tovushiva Sh sh harfini mustahkamlash 7 daqiqa 55 soniya
41 P tovushi va Pp harfi 12 daqiqa 20 soniya
42 P tovushi va Pp harfini mustahkamlash 10 daqiqa 40 soniya
43 Q tovushi Qq harfi 7 daqiqa 7 soniya
44 Q tovushi va Qq harfini mustahkamlash 10 daqiqa 16 soniya
45 Сh harfi va Chch tovushi 11 daqiqa 17 soniya
46 Ch tovushi va Ch ch harfini mustahkamlash 15 daqiqa 24 soniya
47 J tovushi va Jj harfi 11 daqiqa 21 soniya
48 J tovushi va Jj harfini mustahkamlash 11 daqiqa 21 soniya
49 G' tovushi va G'g' harfi. 16 daqiqa 36 soniya
50 G' tovushi va G'g' harfini mustahkamlash 12 daqiqa 29 soniya
51 V tovushi va V v harfi 14 daqiqa 41 soniya
52 Z tovushi va Z z harfi. 14 daqiqa 4 soniya
53 Z tovushi va Z z harfini mustahkamlash 13 daqiqa 0 soniya
54 V tovushi va V v harfini mustahkamlash 13 daqiqa 39 soniya
55 X tovushi va X x harfini mustahkamlash 16 daqiqa 21 soniya
56 F tovushi va F f harfi 14 daqiqa 29 soniya
57 F tovushi va F f harfini mustahkamlash 14 daqiqa 59 soniya
58 Tutuq belgisi 15 daqiqa 9 soniya
59 Alifbo. Alifbo tartibini o'rganish 17 daqiqa 54 soniya
60 "Archa" she'ri. "Yangi yil" bayramiga tayyorgarlik haqida suhbat 10 daqiqa 8 soniya

"Test-Uz.Ru" © 2014-2023. Информационный портал для школ, лицеев и ВУЗов

О сайте | Обратная связь | Донаты