10-sinf uchun algebradan onlayn darslar, O'zbekiston

Onlayn darslarning to'liq ro'yxati.

Bu yerda siz 10-sinf uchun onlayn algebra darslarini tomosha qilishingiz mumkin

№ урока Тема
1 To'plamlar. To'plamlar ustida amallar 11 daqiqa 16 soniya
2 To'plamlar. To'plamlar ustida amallar. To'ldiruvchi to'plam 16 daqiqa 20 soniya
3 To'plamlar va ular ustida amallarga doir masalalar yechish 12 daqiqa 52 soniya
4 Mulohazalar. Inkor, konyunksiya va dizyunksiya 10 daqiqa 26 soniya
5 Mantiqiy tengkunchlik. Mantiqiy qonunlar 11 daqiqa 43 soniya
6 Implikatsiya, konversiya, inversiya va kontropozitsiya 11 daqiqa 3 soniya
7 Predikatlar va kvantorlar 9 daqiqa 57 soniya
8 Tog'ri fikr yuritish argumentatsiya qonunlari 11 daqiqa 20 soniya
9 To'g'ri fikr yuritish argumentatsiya qonunlari 11 daqiqa 20 soniya
10 Sodda va murakkab foizlar 15 daqiqa 21 soniya
11 Sodda va murakkab foizlar 2-dars 10 daqiqa 44 soniya
12 Sodda ratsional tenglamalar va ularning sistemalari 18 daqiqa 22 soniya
13 Sodda ratsional tenglamalar va ularning sistemalari 13 daqiqa 35 soniya
14 Sodda irratsional tenglamalar va ularning sistemalari 13 daqiqa 16 soniya
15 Sodda irratsional tenglamalar 1-dars 16 daqiqa 19 soniya
16 Sodda irratsional tenglamalar sistemasi 15 daqiqa 58 soniya
17 Sodda irratsional tenglamalar 2-dars 15 daqiqa 33 soniya
18 Nazorat ishi topshiriqlari 13 daqiqa 5 soniya
19 Masalalar yechish 7 daqiqa 44 soniya
20 Masalalar yechish 12 daqiqa 2 soniya
21 Sodda irratsional tenglamalar sistemasi 13 daqiqa 20 soniya
22 Sodda ko'rsatkichli tenglamalar 16 daqiqa 4 soniya
23 Sodda ko'rsatkichli tenglamalar 12 daqiqa 51 soniya
24 Sodda ko'rsatkichli tenglamalar sistemasi 1-dars 10 daqiqa 26 soniya
25 Sodda ko'rsatkichli tenglamalar sistemasi 2-dars 13 daqiqa 51 soniya
26 Tenglamalarni taqribiy yechish 16 daqiqa 52 soniya
27 Tenglamalarni taqribiy yechish 2 14 daqiqa 9 soniya
28 Sodda ratsional tengsizliklar 13 daqiqa 1 soniya
29 Sodda ratsional tengsizliklar 2-qism 13 daqiqa 10 soniya
30 Sodda ratsional tengsizliklar sistemasi 9 daqiqa 0 soniya
31 Sodda irratsional tengsizliklar 1-qism 10 daqiqa 13 soniya
32 Munosabatlar va akslantirishlar 11 daqiqa 46 soniya
33 Sinus, kosinus va tangensning ishoralari 16 daqiqa 45 soniya
34 Misollar yechish 16 daqiqa 47 soniya
35 Misollar yechish 19 daqiqa 29 soniya
36 Elementar funksiyalarning monotonligi, eng katta va eng kichik qiymatlari haqida tushuncha 9 daqiqa 14 soniya
37 Chiziqli va kvadratik modellar 9 daqiqa 28 soniya
38 Misollar yechish 11 daqiqa 13 soniya
39 Davriy jarayonlar va ularni kuzatish 13 daqiqa 20 soniya
40 y=sinx, y=cosx funksiyalar va ular yordamida modellashtirish 10 daqiqa 10 soniya
41 Misollar yechish 13 daqiqa 10 soniya
42 Eng sodda trigonometrik tenglamalar 12 daqiqa 32 soniya
43 Eng sodda trigonometrik tenglamalar 2-qism 20 daqiqa 5 soniya
44 Eng sodda trigonometrik tengsizliklar 13 daqiqa 13 soniya
45 Eng sodda trigonometrik tengsizliklar 2- qism 17 daqiqa 33 soniya
46 Misollar yechish 16 daqiqa 26 soniya
47 Grafiklarni almashtirish 12 daqiqa 16 soniya
48 Parametrik ko'rinishida berilgan sodda funksiyalarning grafiklari 17 daqiqa 55 soniya
49 Ko'rsatkichli funksiya va uning grafigi 11 daqiqa 19 soniya
50 Misollar yechish 17 daqiqa 33 soniya
51 Misollar yechish 17 daqiqa 12 soniya
52 Eng sodda logarifmik tenglamalar 11 daqiqa 25 soniya
53 misollar yechish 13 daqiqa 55 soniya
54 Logorifmik tengsizliklar 12 daqiqa 2 soniya
55 Ko'rsatkichli va logarifmik funksiyalar yordamida modellashtirish 1 qism 11 daqiqa 5 soniya
56 Ko'rsatkichl iva logarifmik funksiyalar yordamida modellashtirish 9 daqiqa 28 soniya
57 Ko'rsatkichli va logarifmik funksiyalar yordamida modellashtirish 3 10 daqiqa 54 soniya
58 Kompleks sonlar va ular ustida amallar 12 daqiqa 7 soniya
59 Kopleks sonlarni tasvirlash 11 daqiqa 0 soniya
61 Trigonometrik shaklda berilgan kompleks sonlarning ko'paytmasi va bo'linmasi 16 daqiqa 4 soniya

"Test-Uz.Ru" © 2014-2024. Информационный портал для школьников, абитуриентов, студентов и учителей

О сайте | Обратная связь