Mantiqiy amallar va ifodalar haqida tushuntiring

Mantiqiy amallar va ifodalar, matematikada va boshqa ilmlarda muhim bo'lgan mantiqiy tushunchalardir.

Mantiqiy amallar, to'g'ri yoki noto'g'ri hisoblashning yoki tekshirishning bir qancha turli shakllarini ifodalaydi. Bu turdagi amallar quyidagilardan iboradir:

  • Qo'shma (kon'yunktiv) amallar: "va", "hamda" yoki "&" belgilar bilan ifodalangan. Masalan, "2>1 va 3>2", ya'ni "2 va 3 > 2".
  • Yig'indi (dis'yunktiv) amallar: "yoki" yoki "||" belgilar bilan ifodalangan. Masalan, "2>3 yoki 3>2", ya'ni "2>3 || 3>2".
  • Negatsiya amallari: "not" yoki "¬" belgisi bilan ifodalangan. Masalan, "Bu son juft emas" ifodasi "x juft bo'lsa, not(x%2==0)" shaklida ifodalangan bo'ladi.

Mantiqiy ifodalar, to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin bo'lgan ifodalardir. Bu turdagi ifodalar quyidagilardan iboradir:

  • Tenglik: "a=b", ya'ni "a" va "b" bir xil qiymatga ega.
  • Teng emasligi: "a≠b", ya'ni "a" va "b" bir xil qiymatga ega emas.
  • Kichiklik: "a<b", ya'ni "a" "b" dan kichik.
  • Katta emaslik: "a>b", ya'ni "a" "b" dan katta.
  • Kichik yoki tenglik: "a≤b", ya'ni "a" "b" dan kichik yoki bir xil qiymatga ega.
  • Katta yoki tenglik: "a≥b", ya'ni "a" "b" dan katta yoki bir xil qiymatga ega.

Bu mantiqiy amallar va ifodalar, bir nechta mantiqiy algoritm va formulalarda, statistikada, axborot ilovalarida va boshqa sohalarda ishlatiladi.

Другие задачи с этого варианта

1 2 3

Книга: Informatika fanidan imtixon savollariga javoblar 9 sinf
Билет: №26

"Test-Uz.Ru" © 2014-2024. Информационный портал для школьников, абитуриентов, студентов и учителей

О сайте | Обратная связь