“Shoir ijodida Dog‘iston timsoli” matnini o‘qing mazmunini so‘zlab bering.

Jurnalistika - ijtimoiy faoliyat turi. Bu faoliyat egalari (jurnalistlar) ijtimoiy dolzarb axborotlarni to`plash, tahlil qilish va ommaviy axborot vositalari (matbuot, radio, televideniye, axborot agentliklari va b.) orqali tarqatish bilan shug`ullanadiJurnalistika ommaviy targ`ibot va tashviqot shakllaridan biri. Jurnalistikaning xususiyati, maqsadi jamiyatning ijtimoiy tabiatiga bog`liq. Jurnalistika atamasi dastlab jurnallar majmuiga, keyinchalik barcha davriy nashrlarga nisbatan qo`llanilgan. Endilikda jurnalistika iborasi jurnalistika faoliyati mahsulini, shu bilan bog`liq kasblar majmuini, shuningdek, shu sohaga oid ta`limni va fan tarmog`ini ham anglatadiJurnalistika faoliyati tarkibiga matbuot, radio, televideniye, axborot agentliklari, hujjatli kino va b. kiradiJurnalistika tizimidagi axborot vositalari ommaning kundalik dolzarb ijtimoiy va maxsus axborotga bo`lgan ehtiyojini krshshrishda asosan publitsistikata tayanadi, shuningdek, muhim ijtimoiy masalalarni talqin qiluvchi ilmiy, badiiy va b. asarlardan ham foydalanadi.Jurnalistika tizimidagi axborot vositalari o`z faoliyatida ma`lum davriylikka va tezkorlikka amal qiladi.Axborotni to`plash, taxlil qilish va tarqatishga yo`naltirilgan ijtimoiy faoliyatning dastlabki kurtaklari qadim-qadimda paydo bo`lgan. Odamlarni ijtimoiy turmushda sodir bo`layotgan voqealardan xabardor qilish, ularga axborot vositasida ma`lum g`oyaviy-ruhiy ta`sir o`tkazish turli shakl va usullarda namoyon bo`lgan. Og`zaki axborot notiqlar, jarchilar tomonidan yetkazilgan. Yozma ma`lumotlar esa, maye, Qadimgi Misrda papiruslarga bitilib, tarqatilgan. Qadgi Rimda e`lonlardan, qo`lyozmalardan foydalanilgan.Hozizrgi davr jurnalistikasi dastlab XVIIasr boshidagi ilk davriy bosma nashrlar qiyofasida yuzaga kelgan. XIX asrning 2-yarmi va XX asrda fotografiya hamda kinematografiyannng kashf qilinishi tufayli foto va kinojurnalistika tashkil topdi. XX asrning 20-y.laridan e`tiboran radiotexnika yutuklari asosida radiojurnalistika taraqqiy qila boshladi, 40-y.larda esa telejurnalistika maydonga keldi.Ommaviy axborot paydo bulishi va rivojlanishi bilan umumiy saviyasi va kasbiy mahorati yuksak jurnalistlarga ehtiyoj kuchaya bordi. Ana shu ehtiyoj taqozosi turli mamlakatlarda maxsus J. ta`limini yuzaga keltirdi.Jurnalistikaning siyosiy yo`nalishi jihatidan birbiridan farq qiluvchi bir nechta turi tarkib topdi, faoliyatning ijtimoiy hayotdagi o`rni va vazifasiga doyr turlicha qarashlar yuzaga keldi. Chunonchi, kommunistik Jurnalistika faoliyatiga partiyaviylik, sinfiylik asos qilib olindi. Bu hol ko`p hollarda umuminsoniy ma`noda axborot sohasida inson haq-huquqlari va erkinliklarining cheklanishiga, qo`pol ravishda poymol qilinishiga olib keldi. Jurnalistikaning taraqqiyoti qator omillarga bog`liq bo`lib, siyosiy erkinliklar, birinchi galda, matbuot erkinligi bu omillar orasida alohida o`rin egallaydi. Matbuot erkinligi demokratik jamiyat rivojining zaruriy sharti hisoblanadi. Jurnalistika erkin faoliyat sharoitidagina jamiyat a`zolarini xolis va haqqoniy axborot bilan ta`minlay oladi, davlat va jamiyat o`rtasida o`zini vositachi sifatida namoyon etadi.

Другие задачи с этого варианта

2 3

Просмотров: 422
Книга: Ответы на билеты по узбекскому языку для 11 класса, Узбекистан 2022
Билет: №22Список вузов Узбекистана
Проходные баллы в институтах Узбекистана
Решение домашней работы

Онлайн тестирование

Английский язык
Русский язык
Математика
Физика
Биология
География
История

База знаний по предметам

Физика
Математика
Информатика
Литература
Английский язык
Медицина
Русский язык
Химия
История
География
Философия
Астрономия
ОБЖ
Черчение
Биология
Чтение
Экономика
Экология
Окружающий нас мир
Обществознание

Вход на сайт"Test-Uz.Ru" © 2014-2022. Информационный портал для школ, лицеев, колледжей и ВУЗов

О сайте | Обратная связь