“Sahna yulduzlari” matnini o‘qing, mazmunini so‘zlab bering.

Teatr (yun. theatron — tomoshagoh) — san`at turi; uning o`ziga xos ifo- da vositasi aktyoming omma oldidagi o`yini jarayonida yuzaga keladigan sahnaviy voqeadir. Teatr san`atida ham boshqa san`atlarda bo`lganidek, xalq hayoti, tarixi, dunyoqarashi aks etib, jairiiyat taraqqiyoti, ma`naviya- ti, madaniyati bilan bog`liq holda o`zgarib, takomillashib boradi. Teatr asosida og`zaki yoki yozma dramaturgiya yotadi.
O`zbek teatri o`z tarixi va an`analariga ega. Sahnada aktyorlarning bir necha avlodi xalq mehrini qozonib kelgan. Mannon Uyg`ur, Yetim Bobo- jonov, Olim Xo`jayev, Shukur Burxonov, Nabi Rahimov, Razzoq Hamro- yev, Soyib Xo`jayev, Lutfixonim Sarimsoqova, Zaynab Sadriyeva va bosh¬qa ko`plab yulduzlar o`chmas iz qoldirishgan.
Bir paytlar qoralangan asarlar istiqlol tufayli teatrlarimizda sahnalashti- rildi, avval taqiqlangan mavzularda yangi asarlar yaratildi.
Bir nechtn teatrda Fitratning «Abulfayzxon» tragediyasi qayta qo`yil- di. Avval Qashqadaryo teatrida, keyin esa O`zbek Milliy akamedik drama teatrida Amir T ernur haqida asar tomoshabinlarga havola etildi. Teatrlarimizda Cho`lponning «Kecha va kunduz» hamda «Yorqinoy» dramasi qo`yildi, Zahiriddin Muhammad Bobur, Jaloliddin Manguberdi, So- bir Termiziy, Mirzo Ulug`bek, Boborahim Mashrab, Ahmad Yassaviy, No- dirabegim haqida spektakllar yaratildi.

Решение №1

Другие задачи с этого варианта

1

Книга: Ответы на билеты по узбекскому языку для 11 класса 2022
Билет: №7

"Test-Uz.Ru" © 2014-2024. Информационный портал для школьников, абитуриентов, студентов и учителей

О сайте | Обратная связь